KM Klubhold 2007 - KM - Damepar, 3. marts 2007, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  V 5HJ 12     480  -5 
 12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  Ø 4SP 12     480  -5 
 13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  V 4HJ 12     480  -5 
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove  N 5KL D 8     500  -1 
 9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz   11  Susan Lund - Mette Winsløv  V 6HJ 12     980  -2 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov  Ø 6SP 12     980  -2 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller  Ø 6SP 13     1010  -5 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  N 5KL D 6     1100  -7 
1 S B42
N/Ingen   H B
  R ET43
  K KBT73
S K7 S EDT9853
H KD9652 H E87
R 98 R K6
K ED8 K 9
  S 6
  H T43
  R DB752
  K 6542
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  N 5RU R 12   1400    -7 
 12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  N 3RU 12   170    -4 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov  S 4RU 12   170    -4 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  Ø 5SP 8   150   
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove  S 4RU 11   150   
 9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz   11  Susan Lund - Mette Winsløv  V 4SP D 9   100    -3 
 13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  S 2HJ 7     100  -5 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller  V 4SP D 10     590  -7 
2 S D86
Ø/NS   H 2
  R EDT53
  K 9876
S K753 S BT42
H T764 H EK3
R 9 R 6
K DT32 K EKB54
  S E9
  H DB985
  R KB8742
  K 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov  Ø 3UT 7   200    -7 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  Ø 4HJ 9   100    -2 
 9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz   11  Susan Lund - Mette Winsløv  V 4HJ 9   100    -2 
 13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  Ø 4HJ 9   100    -2 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller  V 4HJ 9   100    -2 
 12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  Ø 2HJ 9     140  -3 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  Ø 3HJ 10     170  -6 
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove  Ø 3HJ 10     170  -6 
3 S 82
S/ØV   H DT32
  R 853
  K KDB2
S EBT9 S K75
H KB6 H E9875
R DT62 R EK4
K 64 K 95
  S D643
  H 4
  R B97
  K ET873
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  N 3RU D 10   870    -7 
 12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  N 1UT 10   180    -5 
 9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz   11  Susan Lund - Mette Winsløv  N 2UT 9   150    -3 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller  N 3RU 10   130    -1 
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove  N 1UT 8   120    -1 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov  N 3RU 9   110    -3 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  S 3KL 8     100  -5 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  S 3UT 5     400  -7 
4 S 
V/Alle   H D6
  R DB9865
  K K7652
S D642 S 8753
H B97532 H K8
R T R EK4
K E4 K BT98
  S EKBT9
  H ET4
  R 732
  K D3
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  Ø 3UT 7   100    -7 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   11  Susan Lund - Mette Winsløv  V 4HJ 9   50    -3 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  Ø 5RU 10   50    -3 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   4  Helle Simon Elbro - Lone Boller  Ø 5RU 10   50    -3 
 5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov   2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte  N 3SP 5     400  -1 
 10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  V 4HJ 10     420  -3 
 13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  Ø 3UT 10     430  -6 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  Ø 3UT 10     430  -6 
5 S KBT65
N/NS   H KD2
  R B
  K 9874
S 843 S E2
H EBT853 H 7
R E87 R KD6542
K E K KT53
  S D97
  H 964
  R T93
  K DB62
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  N 3HJ 11   200    -7 
 10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  N 3HJ 10   170    -2 
 13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  N 3HJ 10   170    -2 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  N 3HJ 10   170    -2 
 5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov   2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte  N 3HJ 10   170    -2 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   11  Susan Lund - Mette Winsløv  N 3HJ 9   140    -5 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  N 3HJ 9   140    -5 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   4  Helle Simon Elbro - Lone Boller  N 3HJ 9   140    -5 
6 S DT43
Ø/ØV   H EKD985
  R 4
  K D5
S 9 S EB75
H 4 H B73
R KD632 R ET75
K T97432 K KB
  S K862
  H T62
  R B98
  K E86
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   4  Helle Simon Elbro - Lone Boller  N 4HJ D 10   790    -7 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  S 3HJ 10   170    -5 
 10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  N 2HJ 8   110    -3 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   11  Susan Lund - Mette Winsløv  S 3HJ 8     100 
 13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  N 3HJ 8     100 
 5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov   2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte  Ø 2SP 9     140  -3 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  N 4HJ 8     200  -5 
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  Ø 2SP D 8     670  -7 
7 S E3
S/Alle   H BT9753
  R 432
  K E7
S D64 S KB987
H D8642 H 
R K7 R T95
K B32 K KD964
  S T52
  H EK
  R EDB86
  K T85
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  S 4SP D 11   690    -7 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  S 4SP 12   480    -4 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   4  Helle Simon Elbro - Lone Boller  S 5SP 12   480    -4 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  S 4SP 11   450    -1 
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  S 4SP 10   420    -1 
 10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  S 3SP 11   200    -3 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   11  Susan Lund - Mette Winsløv  S 3SP 10   170    -5 
 5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov   2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte  Ø 4KL D 9   100    -7 
8 S DT854
V/Ingen   H DT9832
  R 97
  K 
S E6 S B9
H E65 H B74
R T84 R K63
K EB753 K KDT84
  S K732
  H K
  R EDB52
  K 962
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 11  Susan Lund - Mette Winsløv   13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg  N 4KL 10   130    -7 
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  N 4KL 9     50  -4 
 6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich   3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller  N 4KL 9     50  -4 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  N 4KL 8     100 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  N 3UT 7     100 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  S 3UT 6     150  -4 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  N 3UT 6     150  -4 
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov  V 3SP D 10     930  -7 
9 S DB
N/ØV   H KB65
  R EK2
  K E976
S E643 S KT875
H D42 H ET87
R B9543 R 7
K D K B84
  S 92
  H 93
  R DT86
  K KT532
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  N 5SP 11   650    -5 
 6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich   3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller  S 5SP 11   650    -5 
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov  S 4SP 11   650    -5 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  S 4SP 10   620    -3 
 11  Susan Lund - Mette Winsløv   13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg  S 4SP 10   620    -3 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  N 4SP 10   620    -3 
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  S 4SP 10   620    -3 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  S 4SP 10   620    -3 
10 S K874
Ø/Alle   H 9
  R KT95
  K EK96
S 2 S B96
H EBT542 H D83
R DB84 R E632
K 74 K T85
  S EDT53
  H K76
  R 7
  K DB32
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  S 4SP 11   450    -7 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  N 3UT 10   430    -5 
 11  Susan Lund - Mette Winsløv   13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg  S 3SP 10   170    -2 
 6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich   3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller  S 3SP 10   170    -2 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  N 4SP 9     50  -4 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  S 4SP 9     50  -4 
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  S 4SP 9     50  -4 
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov  S 4SP 9     50  -4 
11 S T7
S/Ingen   H KD543
  R K532
  K EK
S K42 S D9
H BT96 H E82
R 6 R EB984
K 97653 K BT2
  S EB8653
  H 7
  R DT7
  K D84
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  V 2KL 4   200    -7 
 11  Susan Lund - Mette Winsløv   13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg  V 2KL 5   150    -5 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  N 2HJ 9   140   
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  N 2HJ 9   140   
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  N 2HJ 9   140   
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov  N 2HJ 9   140   
 6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich   3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller  Ø 3RU 8   50    -5 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  V 2SP 8     110  -7 
12 S E75
V/NS   H EK984
  R K62
  K D7
S B96 S DT84
H D3 H T62
R DT8 R E9743
K EKB64 K T
  S K32
  H B75
  R B5
  K 98532
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg  V 4SP D 9   200    -4 
 12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen   14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen  V 4SP D 9   200    -4 
 5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  (Justeret)    60%  40%  -2 
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  N 4HJ 9     100 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  N 4KL 9     100 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  (Justeret)    40%  60%  -2 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   11  Susan Lund - Mette Winsløv  V 3SP 9     140  -4 
 7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen   4  Helle Simon Elbro - Lone Boller  V 3SP 9     140  -4 
13 S E7
N/Alle   H KD7
  R BT6
  K KDB98
S KDT832 S B9654
H T4 H B52
R D32 R EK5
K E3 K 64
  S 
  H E9863
  R 9874
  K T752
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen   14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen  V 4HJ 8   100    -6 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  V 4HJ 8   100    -6 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg  V 4HJ 9   50    -2 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   11  Susan Lund - Mette Winsløv  Ø 4HJ 9   50    -2 
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  V 3HJ 10     170  -1 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  Ø 4HJ 10     420  -5 
 7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen   4  Helle Simon Elbro - Lone Boller  V 4HJ 10     420  -5 
 5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  Ø 4HJ 10     420  -5 
14 S E942
Ø/Ingen   H 6
  R DT98
  K ET73
S T3 S D765
H EK9542 H B7
R E72 R KB43
K B9 K KD6
  S KB8
  H DT83
  R 65
  K 8542
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  S 4SP 11   650    -6 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  S 4SP 11   650    -6 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg  S 2SP 11   200    -2 
 12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen   14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen  S 3SP 11   200    -2 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   11  Susan Lund - Mette Winsløv  S 3SP 10   170    -2 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  S 2SP 10   170    -2 
 7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen   4  Helle Simon Elbro - Lone Boller  Ø 3KL 8   50    -5 
 5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  S 4SP 9     100  -7 
15 S B52
S/NS   H T9875
  R DT42
  K K
S 96 S T74
H KDB42 H E6
R 76 R K93
K ED97 K 86532
  S EKD83
  H 3
  R EB85
  K BT4
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg  N 4HJ 12   480    -6 
 5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  S 4HJ 12   480    -6 
 15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch   11  Susan Lund - Mette Winsløv  S 3UT 11   460    -3 
 12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen   14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen  N 4HJ 11   450   
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  N 4HJ 11   450   
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  S 3UT 10   430    -3 
 7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen   4  Helle Simon Elbro - Lone Boller  N 4HJ 10   420    -5 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  S 3UT 9   400    -7 
16 S E86
V/ØV   H E9743
  R T3
  K B52
S T93 S B72
H D5 H T86
R KD9742 R B6
K 97 K DT843
  S KD54
  H KB2
  R E85
  K EK6
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  S 2SP D 8   470    -7 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   11  Susan Lund - Mette Winsløv  S 2SP 8   110    -4 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  S 2SP 8   110    -4 
 8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen   5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov  N 3KL 8     50 
 6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  N 3KL 8     50 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen  S 4SP 8     100  -5 
 13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg   15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch  S 3SP D 8     100  -5 
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  N 3UT 7     100  -5 
17 S B
N/Ingen   H EK5
  R B94
  K EKBT72
S K9643 S 2
H 943 H DT87
R 82 R EKD76
K 864 K D95
  S EDT875
  H B62
  R T53
  K 3
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  Ø 4HJ 7   150    -7 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen  Ø 3HJ 8   50    -5 
 13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg   15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch  Ø 2HJ 8     110  -2 
 6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  V 2HJ 8     110  -2 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   11  Susan Lund - Mette Winsløv  V 2HJ 9     140  -2 
 8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen   5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov  V 2HJ 9     140  -2 
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  N 2SP 6     200  -5 
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  N 3SP D 7     500  -7 
18 S K9542
Ø/NS   H 76
  R E643
  K D7
S EBT7 S 8
H E4 H DBT983
R B7 R D92
K K8542 K BT3
  S D63
  H K52
  R KT85
  K E96
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  S 1UT 7   90    -7 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   11  Susan Lund - Mette Winsløv  Ø 1UT 7     90  -2 
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  Ø 1UT 7     90  -2 
 8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen   5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov  Ø 2RU 8     90  -2 
 6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  V 2RU 8     90  -2 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen  Ø 3SP 9     140  -3 
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  Ø 1UT 9     150  -5 
 13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg   15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch  V 2SP 10     170  -7 
19 S 96
S/ØV   H ET62
  R B983
  K DT6
S KB73 S E852
H 98 H DB75
R ET76 R K54
K 872 K E5
  S DT4
  H K43
  R D2
  K KB943
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen  S 4SP 10   620    -3 
 13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg   15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch  S 4SP 10   620    -3 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  S 4SP 10   620    -3 
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz  S 4SP 10   620    -3 
 6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich   7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen  S 4SP 10   620    -3 
 8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen   5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov  S 3SP 9   140    -3 
 1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  S 3UT 8     100  -5 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   11  Susan Lund - Mette Winsløv  S 4SP 8     200  -7 
20 S 
V/Alle   H T972
  R EDT7654
  K 76
S 9874 S B3
H KDB85 H 4
R B2 R K98
K D8 K EBT5432
  S EKDT652
  H E63
  R 3
  K K9
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   11  Susan Lund - Mette Winsløv  V 5KL D 7   800    -7 
 7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  N 4SP 13   710    -5 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch  N 4SP 12   680    -2 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove  N 4SP 12   680    -2 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg  N 4SP 12   680    -2 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  N 4SP 12   680    -2 
 5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  N 4SP 12   680    -2 
 9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  N 4SP 12   680    -2 
21 S EKD9432
N/NS   H 43
  R E85
  K 9
S 76 S BT8
H KT2 H B9875
R T9 R B74
K EK8432 K BT
  S 5
  H ED6
  R KD632
  K D765
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   11  Susan Lund - Mette Winsløv  S 3UT 10   430    -4 
 5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  S 3UT 10   430    -4 
 9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  S 3UT 10   430    -4 
 7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  S 3UT 10   430    -4 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove  N 3UT 9   400    -1 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg  N 3HJ 10   170    -3 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch  S 6KL 11     50  -6 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  S 6KL 11     50  -6 
22 S 9
Ø/ØV   H EDB83
  R 98
  K EB832
S EKT852 S 64
H 64 H T9752
R BT R ED653
K T76 K 4
  S DB73
  H K
  R K742
  K KD95
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch  V 3UT 8   100    -3 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove  V 2UT 7   100    -3 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg  V 2UT 7   100    -3 
 9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  V 2UT 7   100    -3 
 7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  V 2UT 7   100    -3 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  V 2UT 8     120  -4 
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   11  Susan Lund - Mette Winsløv  V 2UT 8     120  -4 
 5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  V 2UT 9     150  -7 
23 S T
S/Alle   H BT72
  R EK963
  K B76
S EK4 S B972
H EK3 H D86
R DB75 R 842
K E93 K 842
  S D8653
  H 954
  R T
  K KDT5
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Ulla Zeeberg - Gitte Hecht-Johansen   1  Annette Rosthøj - Lisbeth Grove  N 2RU 6     100  -7 
 2  Bettina Kalkerup - Grete Skafte   13  Tanja Stohn - Lill Zeeberg  Ø 1UT 8     120  -4 
 5  Karen Hornbeck - Margrethe Rykov   10  Pernille Jakobsen - Inge Matzau  Ø 2UT 8     120  -4 
 16  Eva Beildorff - Nell Rindahl   15  Ulla Korre Pedersen - Nadia Koch  V 2UT 9     150  -2 
 4  Helle Simon Elbro - Lone Boller   11  Susan Lund - Mette Winsløv  V 2UT 9     150  -2 
 9  Nadia Bekkouche c/o Flemming Danielsen - Trine Binderkrantz   6  Kirsten Vesth-Hansen - Anne-Marie Frøhlich  Ø 1UT 9     150  -2 
 7  Laina Sørensen - Susan Just-Olesen   8  Lene Schmidt Müller - Eva Dinesen Larsen  V 1UT 9     150  -2 
 3  Christina Lund Madsen - Bjørg Houmøller   12  Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-Larsen  V 3UT 9     400  -7 
24 S 643
V/Ingen   H B97
  R K9842
  K E4
S KD9 S EBT2
H D65 H KT82
R B7 R ET63
K D8532 K B
  S 875
  H E43
  R D5
  K KT976
Tilbage til personligt regnskab