Distriktsmesterskaber - KM-Mix, 1. maj 2011, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 20  Eva Ricard - Karsten Vinther   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  Ø 3UT 9     400  14  -14 
 29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  Ø 3UT 9     400  14  -14 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  Ø 3UT 10     430  -9 
 33  Kate Runeberg - Jan Troberg   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  Ø 3UT 10     430  -9 
 21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann   31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen  Ø 3UT 10     430  -9 
 24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg  Ø 3UT 11     460  -5 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz  Ø 3UT 11     460  -5 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard  Ø 3UT 11     460  -5 
 13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen   6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen  Ø 3UT 11     460  -5 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   14  Lone Kiær - Jacob Røn  Ø 3UT 11     460  -5 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  Ø 3UT 11     460  -5 
 2  Grete Skafte - Mathias Bruun   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  Ø 3UT 11     460  -5 
 18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  Ø 3UT 11     460  -5 
 30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  Ø 3UT 11     460  -5 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank  Ø 3UT 11     460  -5 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit  Ø 3UT 11     460  -5 
1 S EB4
N/Ingen   H T83
  R KT73
  K T53
S 762 S KD95
H DB95 H EK4
R 985 R E642
K EB4 K KD
  S T83
  H 762
  R DB
  K 98762
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Grete Skafte - Mathias Bruun   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  Ø 4HJ D 9   100    15  -15 
 33  Kate Runeberg - Jan Troberg   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  Ø 5HJ 10   50    12  -12 
 30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  Ø 4HJ 9   50    12  -12 
 24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg  Ø 4HJ 10     420  -3 
 13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen   6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen  Ø 4HJ 10     420  -3 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   14  Lone Kiær - Jacob Røn  Ø 4HJ 10     420  -3 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  Ø 4HJ 10     420  -3 
 20  Eva Ricard - Karsten Vinther   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  Ø 4HJ 10     420  -3 
 29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  Ø 4HJ 10     420  -3 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank  Ø 4HJ 10     420  -3 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz  V 3UT 10     430  -5 
 18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  Ø 4HJ 11     450  -7 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard  S 2SP D 6     500  -11  11 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  S 2SP D 6     500  -11  11 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit  S 2SP D 6     500  -11  11 
 21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann   31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen  Ø 4HJ D 11     690  -15  15 
2 S 83
Ø/NS   H 72
  R ED973
  K K964
S EB74 S 9
H EB5 H KDT983
R 8654 R KB2
K E5 K DT7
  S KDT652
  H 64
  R T
  K B832
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg  Ø 5KL 8   300    15  -15 
 20  Eva Ricard - Karsten Vinther   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  V 5HJ D 10   200    13  -13 
 29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  V 4HJ 9   100    10  -10 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank  V 5HJ 10   100    10  -10 
 33  Kate Runeberg - Jan Troberg   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  S 4SP 8     100  -7 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  S 4SP 7     150  -5 
 24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard  S 4SP D 8     300  -1 
 13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen   6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen  S 4SP D 8     300  -1 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  S 4SP D 8     300  -1 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz  S 4SP D 7     500  -6 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   14  Lone Kiær - Jacob Røn  S 4SP D 7     500  -6 
 18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  S 4SP D 7     500  -6 
 30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  S 4SP D 7     500  -6 
 2  Grete Skafte - Mathias Bruun   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  V 4HJ 10     620  -12  12 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit  V 4HJ 10     620  -12  12 
 21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann   31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen  S 5SP D 7     800  -15  15 
3 S T875
S/ØV   H E4
  R B732
  K D42
S KD2 S 
H KD952 H 763
R 9854 R ET6
K E K KBT8763
  S EB9643
  H BT8
  R KD
  K 95
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen   24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis  S 5SP D 11   850    15  -15 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz  S 4SP D 10   790    13  -13 
 12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard   9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg  V 5RU D 10   200    10  -10 
 22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  Ø 5RU D 10   200    10  -10 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen  V 6RU 11   100    -4 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  V 5RU 10   100    -4 
 19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen   2  Grete Skafte - Mathias Bruun  V 6RU 11   100    -4 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank  Ø 5RU 10   100    -4 
 26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  N 2HJ 7     100  -1 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  V 4RU 10     130  -3 
 14  Lone Kiær - Jacob Røn   7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup  V 5RU 11     600  -10  10 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  V 5RU 11     600  -10  10 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  V 5RU 11     600  -10  10 
 1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  V 5RU 11     600  -10  10 
 21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  V 5RU 11     600  -10  10 
 31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  V 5RU 11     600  -10  10 
4 S E75
V/Alle   H DT8532
  R 7
  K E82
S K6 S B
H K H EB764
R ET862 R KD954
K D7654 K 93
  S DT98432
  H 9
  R B3
  K KBT
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen   2  Grete Skafte - Mathias Bruun  S 3UT 13   720    15  -15 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz  S 3UT 12   690    11  -11 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  S 3UT 12   690    11  -11 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank  S 3UT 12   690    11  -11 
 12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard   9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg  S 3UT 11   660    -4 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen  N 3UT 11   660    -4 
 31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  S 3UT 11   660    -4 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  S 3UT 11   660    -4 
 26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  N 3UT 10   630    -5 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  N 3UT 10   630    -5 
 1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  N 3UT 10   630    -5 
 22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  N 3UT 10   630    -5 
 30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen   24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis  N 3UT 10   630    -5 
 14  Lone Kiær - Jacob Røn   7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup  S 5KL 12   620    -12  12 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  S 4HJ 10   620    -12  12 
 21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  S 4KL 11   150    -15  15 
5 S E952
N/NS   H 5
  R ET9862
  K E3
S DB643 S 87
H B72 H T843
R B75 R KD4
K 65 K D982
  S KT
  H EKD96
  R 3
  K KBT74
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard   9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg  V 2UT 5   300    15  -15 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen  V 2UT 6   200    13  -13 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  S 2SP 9   140    -6 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  S 2SP 9   140    -6 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  S 2SP 9   140    -6 
 31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  S 3SP 9   140    -6 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  S 3SP 9   140    -6 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank  S 2SP 9   140    -6 
 26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  S 2SP 8   110    -2 
 21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  S 2SP 8   110    -2 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz  Ø 3KL 8   100    -8 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  Ø 3KL 8   100    -8 
 19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen   2  Grete Skafte - Mathias Bruun  V 3KL 8   100    -8 
 30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen   24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis  V 3KL 8   100    -8 
 14  Lone Kiær - Jacob Røn   7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup  S 3SP 8     50  -13  13 
 22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  V 1UT 8     120  -15  15 
6 S KT7
Ø/ØV   H T93
  R 984
  K K874
S EB9 S 53
H B6 H D854
R KT62 R DB5
K EDT3 K B965
  S D8642
  H EK72
  R E73
  K 2
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  Ø 5KL 9   200    15  -15 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  S 3HJ 9   140    11  -11 
 31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen   25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen  N 2HJ 9   140    11  -11 
 27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  S 3HJ 9   140    11  -11 
 13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen   10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz  V 4KL 9   100    -6 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  V 4RU 9   100    -6 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  N 3HJ 8     100 
 20  Eva Ricard - Karsten Vinther   3  Tina Ege - Ole Raulund  N 3HJ 8     100 
 2  Grete Skafte - Mathias Bruun   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  S 3HJ 8     100 
 26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit   30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen  S 4HJ 9     100 
 12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard   11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde  Ø 4KL 10     130  -8 
 15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard   8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz  Ø 4KL 10     130  -8 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  V 4KL 10     130  -8 
 23  Lauge Schäffer - Jette Bondo   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  V 4KL 10     130  -8 
 32  Jens Grann - Ketty Jepsen   24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis  Ø 4KL 11     150  -13  13 
 9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg   14  Lone Kiær - Jacob Røn  N 4HJ D 9     200  -15  15 
7 S B752
S/Alle   H EKD87
  R DT3
  K 5
S K64 S D98
H 952 H 6
R EK6 R 754
K K762 K EB9843
  S ET3
  H BT43
  R B982
  K DT
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard   11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde  N 4SP 12   480    -6 
 15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard   8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz  N 4SP 12   480    -6 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  N 5SP 12   480    -6 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  N 5SP 12   480    -6 
 20  Eva Ricard - Karsten Vinther   3  Tina Ege - Ole Raulund  N 4SP 12   480    -6 
 2  Grete Skafte - Mathias Bruun   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  N 4SP 12   480    -6 
 22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  N 4SP 12   480    -6 
 23  Lauge Schäffer - Jette Bondo   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  N 4SP 12   480    -6 
 31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen   25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen  N 4SP 12   480    -6 
 26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit   30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen  N 4SP 12   480    -6 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen   10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz  N 4SP 11   450    -8 
 9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg   14  Lone Kiær - Jacob Røn  N 4SP 11   450    -8 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  N 4SP 11   450    -8 
 27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  N 4SP 11   450    -8 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  V 4HJ 8   100    -13  13 
 32  Jens Grann - Ketty Jepsen   24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis  Ø 2HJ 9     140  -15  15 
8 S E9752
V/Ingen   H B3
  R E2
  K DB74
S T S D86
H EKT872 H D965
R D3 R BT5
K T652 K K98
  S KB43
  H 4
  R K98764
  K E3
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard   8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz  Ø 2KL D 7   200    15  -15 
 9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg   14  Lone Kiær - Jacob Røn  N 4RU 10   130    11  -11 
 20  Eva Ricard - Karsten Vinther   3  Tina Ege - Ole Raulund  N 3RU 10   130    11  -11 
 23  Lauge Schäffer - Jette Bondo   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  N 2RU 10   130    11  -11 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  N 1UT 8   120    -5 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  N 1UT 8   120    -5 
 22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  N 1UT 8   120    -5 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  N 3RU 9   110    -1 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  S 2RU 9   110    -1 
 32  Jens Grann - Ketty Jepsen   24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis  N 3RU 9   110    -1 
 12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard   11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde  N 5RU 10     50  -10  10 
 13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen   10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz  N 3UT 8     50  -10  10 
 2  Grete Skafte - Mathias Bruun   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  N 4SP 9     50  -10  10 
 31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen   25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen  N 3UT 8     50  -10  10 
 26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit   30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen  N 4RU 9     50  -10  10 
 27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  N 3UT 8     50  -10  10 
9 S KD72
N/ØV   H ED9
  R ED85
  K 84
S T86 S B943
H 6432 H KB
R 763 R 94
K B62 K EKDT3
  S E5
  H T875
  R KBT2
  K 975
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  Ø 3UT 8   100    14  -14 
 33  Kate Runeberg - Jan Troberg   25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen  Ø 3UT 8   100    14  -14 
 13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen   12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard  Ø 3UT 9     600  -1 
 14  Lone Kiær - Jacob Røn   11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde  Ø 3UT 9     600  -1 
 16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman   9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg  Ø 3UT 9     600  -1 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  Ø 3UT 9     600  -1 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  Ø 3UT 9     600  -1 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  V 3UT 9     600  -1 
 21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann   4  Nell Rindahl - Jens Toft  Ø 3UT 9     600  -1 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  Ø 3UT 9     600  -1 
 23  Lauge Schäffer - Jette Bondo   2  Grete Skafte - Mathias Bruun  Ø 3UT 9     600  -1 
 24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  Ø 3UT 9     600  -1 
 32  Jens Grann - Ketty Jepsen   26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit  Ø 3UT 9     600  -1 
 27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank   31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen  Ø 3UT 9     600  -1 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  Ø 3UT 9     600  -1 
 28  Oversidder - Stakkels And   30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen  (Justeret)    40%  60%  -4 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  Ø 3UT 10     630  -15  15 
10 S K3
Ø/Alle   H D8543
  R KT42
  K B3
S E6 S B984
H B976 H EK
R EDB R 9763
K E652 K KD4
  S DT752
  H T2
  R 85
  K T987
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 23  Lauge Schäffer - Jette Bondo   2  Grete Skafte - Mathias Bruun  V 3UT 7   100    14  -14 
 27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank   31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen  V 3UT 7   100    14  -14 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  V 3UT 8   50    10  -10 
 21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann   4  Nell Rindahl - Jens Toft  V 5KL 10   50    10  -10 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  V 2UT 9     150  -7 
 14  Lone Kiær - Jacob Røn   11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde  Ø 3UT 10     430  -2 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  Ø 3UT 10     430  -2 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  V 3UT 10     430  -2 
 24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  Ø 3UT 10     430  -2 
 28  Oversidder - Stakkels And   30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen  (Justeret)    40%  60%  -4 
 16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman   9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg  V 3UT 11     460  -6 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  Ø 3UT 11     460  -6 
 33  Kate Runeberg - Jan Troberg   25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen  V 3UT 11     460  -6 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  Ø 3UT 11     460  -6 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  V 3UT 12     490  -11  11 
 32  Jens Grann - Ketty Jepsen   26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit  N 2HJ D 5     500  -13  13 
 13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen   12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard  S 2SP D 4     800  -15  15 
11 S 2
S/Ingen   H B943
  R EBT3
  K B954
S EB96 S 753
H 6 H EKD5
R K52 R D9764
K EKDT2 K 3
  S KDT84
  H T872
  R 8
  K 876
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 23  Lauge Schäffer - Jette Bondo   2  Grete Skafte - Mathias Bruun  N 7UT 13   2220    14  -14 
 14  Lone Kiær - Jacob Røn   11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde  N 7SP 13   2210    10  -10 
 27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank   31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen  N 7SP 13   2210    10  -10 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  N 7SP 13   2210    10  -10 
 13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen   12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard  Ø 7KL D 6   1700    -5 
 21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann   4  Nell Rindahl - Jens Toft  Ø 7KL D 6   1700    -5 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  (Justeret)    60%  60% 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  N 6SP 13   1460    -4 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  N 6SP 13   1460    -4 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  N 6SP 13   1460    -4 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  N 6SP 13   1460    -4 
 24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  N 6SP 13   1460    -4 
 33  Kate Runeberg - Jan Troberg   25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen  N 6SP 13   1460    -4 
 32  Jens Grann - Ketty Jepsen   26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit  N 6SP 13   1460    -4 
 28  Oversidder - Stakkels And   30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen  (Justeret)    40%  60%  -4 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  N 6SP 12   1430    -12  12 
 16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman   9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg  Ø 7KL D 7   1400    -14  14 
12 S K6532
V/NS   H EKB4
  R E97
  K E
S T S 98
H D962 H 873
R T83 R D2
K B8432 K KDT765
  S EDB74
  H T5
  R KB654
  K 9
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  V 3UT 7   200    14  -14 
 22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm   5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov  V 3UT 7   200    14  -14 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  S 2SP 9   140    11  -11 
 17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj   10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz  S 2SP 8   110    -4 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  N 2SP 8   110    -4 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  S 2SP 8   110    -4 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   2  Grete Skafte - Mathias Bruun  N 2SP 8   110    -4 
 1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen   26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit  S 2SP 8   110    -4 
 29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund   31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen  N 2SP 8   110    -4 
 24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis   3  Tina Ege - Ole Raulund  S 2SP 7     100  -4 
 33  Kate Runeberg - Jan Troberg   27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank  S 3SP 8     100  -4 
 28  Oversidder - Stakkels And   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  (Justeret)    40%  60%  -4 
 14  Lone Kiær - Jacob Røn   13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen  V 4KL 10     130  -10  10 
 15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard   12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard  V 4KL 10     130  -10  10 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  V 4KL 10     130  -10  10 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen  V 3KL 10     130  -10  10 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  V 4KL D 10     710  -15  15 
13 S D82
N/Alle   H EBT2
  R K753
  K K4
S EB S 76
H 93 H K754
R ET82 R DB4
K DBT95 K E732
  S KT9543
  H D86
  R 96
  K 86
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen   26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit  Ø 6SP 10   100    15  -15 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  Ø 4SP 9   50    13  -13 
 17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj   10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz  Ø 4SP 10     420  -8 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  Ø 4SP 10     420  -8 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   2  Grete Skafte - Mathias Bruun  Ø 4SP 10     420  -8 
 29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund   31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen  Ø 4SP 10     420  -8 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  Ø 4SP 11     450  -2 
 22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm   5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov  Ø 4SP 11     450  -2 
 28  Oversidder - Stakkels And   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  (Justeret)    40%  60%  -4 
 14  Lone Kiær - Jacob Røn   13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen  Ø 4SP 12     480  -8 
 15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard   12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard  Ø 4SP 12     480  -8 
 9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  Ø 4SP 12     480  -8 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  Ø 4SP 12     480  -8 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  Ø 4SP 12     480  -8 
 24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis   3  Tina Ege - Ole Raulund  Ø 4SP 12     480  -8 
 33  Kate Runeberg - Jan Troberg   27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank  Ø 4SP 12     480  -8 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen  Ø 4SP 12     480  -8 
14 S T52
Ø/Ingen   H D95
  R K98
  K DT74
S 764 S EKB83
H B42 H EKT83
R B752 R 4
K EB2 K K3
  S D9
  H 76
  R EDT63
  K 9865
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen   26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit  N 4SP 12   680    15  -15 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  N 3UT 11   660    12  -12 
 29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund   31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen  S 3UT 11   660    12  -12 
 14  Lone Kiær - Jacob Røn   13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen  N 5SP 11   650    -4 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  N 4SP 11   650    -4 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  N 4SP 11   650    -4 
 24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis   3  Tina Ege - Ole Raulund  N 4SP 11   650    -4 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   2  Grete Skafte - Mathias Bruun  S 4SP 11   650    -4 
 33  Kate Runeberg - Jan Troberg   27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank  N 4SP 11   650    -4 
 28  Oversidder - Stakkels And   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  (Justeret)    40%  60%  -4 
 15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard   12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard  N 6SP 11     100  -8 
 17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj   10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz  N 6SP 11     100  -8 
 9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  N 6SP 11     100  -8 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  N 6SP 11     100  -8 
 22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm   5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov  N 6SP 11     100  -8 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  N 6SP 11     100  -8 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen  N 6SP D 11     200  -15  15 
15 S EKDB7632
S/NS   H T6
  R KT
  K 2
S T4 S 5
H KB4 H E83
R 654 R B98732
K DBT75 K K84
  S 98
  H D9752
  R ED
  K E963
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  N 2SP 8   110    15  -15 
 16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman   13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen  Ø 2HJ 7   100    11  -11 
 12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  Ø 3HJ 8   100    11  -11 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen  Ø 2HJ 7   100    11  -11 
 9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  S 3KL 7     100  -5 
 26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit   3  Tina Ege - Ole Raulund  N 2SP D 7     100  -5 
 30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  N 1UT 5     100  -5 
 1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard   14  Lone Kiær - Jacob Røn  Ø 2HJ 8     110 
 29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  Ø 2HJ 8     110 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  V 2RU 10     130  -3 
 18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen   11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde  Ø 2HJ 9     140  -7 
 23  Lauge Schäffer - Jette Bondo   6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen  Ø 3HJ 9     140  -7 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   4  Nell Rindahl - Jens Toft  Ø 3HJ 9     140  -7 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  Ø 3HJ 10     170  -12  12 
 2  Grete Skafte - Mathias Bruun   27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank  Ø 2HJ 10     170  -12  12 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis  Ø 2HJ 11     200  -15  15 
16 S DB32
V/ØV   H 652
  R E5
  K ET82
S K54 S ET7
H K93 H EBT84
R D9643 R B82
K KB K 93
  S 986
  H D7
  R KT7
  K D7654
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  Ø 5RU D 9   300    15  -15 
 9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  Ø 6RU D 11   100    13  -13 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   4  Nell Rindahl - Jens Toft  Ø 6RU 11   50    11  -11 
 15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard   14  Lone Kiær - Jacob Røn  Ø 5RU 11     400  -6 
 12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  Ø 5RU 11     400  -6 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis  Ø 5RU 11     400  -6 
 30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  Ø 5RU 11     400  -6 
 1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 23  Lauge Schäffer - Jette Bondo   6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen  Ø 4SP 10     420  -1 
 26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit   3  Tina Ege - Ole Raulund  Ø 4SP 11     450  -3 
 29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  V 5SP 11     450  -3 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen  Ø 4SP 11     450  -3 
 18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen   11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde  Ø 5RU D 11     550  -7 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  Ø 4SP D 10     590  -9 
 16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman   13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen  Ø 4SP D 11     690  -13  13 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  Ø 4SP D 11     690  -13  13 
 2  Grete Skafte - Mathias Bruun   27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank  Ø 4SP D 11     690  -13  13 
17 S E32
N/Ingen   H ET9
  R 
  K KBT8543
S T97 S KDB85
H KD82 H B
R T93 R EDB7642
K E92 K 
  S 64
  H 76543
  R K85
  K D76
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  N 5HJ D 11   850    15  -15 
 16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman   13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen  V 3RU 11     150  11  -11 
 29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  Ø 4KL 11     150  11  -11 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen  Ø 4KL 11     150  11  -11 
 18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen   11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde  V 4RU 12     170  -7 
 5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov   24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis  V 3UT 9     400  -5 
 1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   4  Nell Rindahl - Jens Toft  V 5KL 13     440  -3 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  V 3UT 12     490  -1 
 9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  V 3UT 12     490  -1 
 2  Grete Skafte - Mathias Bruun   27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank  V 4UT 12     490  -1 
 15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard   14  Lone Kiær - Jacob Røn  V 3UT 13     520  -5 
 12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard   17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj  V 5RU D 11     550  -7 
 30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  V 5RU D 12     650  -9 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  Ø 5KL D 13     750  -13  13 
 23  Lauge Schäffer - Jette Bondo   6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen  Ø 5KL D 13     750  -13  13 
 26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit   3  Tina Ege - Ole Raulund  Ø 5KL D 13     750  -13  13 
18 S KT765
Ø/NS   H EK765
  R 
  K B75
S E8 S 42
H D2 H T4
R DT8543 R EK6
K E94 K KDT862
  S DB93
  H B983
  R B972
  K 3
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis   7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup  Ø 2SP 10     170  11  -11 
 2  Grete Skafte - Mathias Bruun   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  Ø 2SP 10     170  11  -11 
 30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  Ø 3SP 10     170  *11  *4 
 31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  Ø 3SP 10     170  11  -11 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  (Justeret)    -11  -11 
 16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  V 2HJ 11     200  -3 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  S 1UT 3     200  -3 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  Ø 2SP 11     200  -3 
 27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank   4  Nell Rindahl - Jens Toft  V 1HJ 11     200  -3 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  N 2SP 3     250  -2 
 9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  Ø 4SP 10     620  -4 
 17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj   14  Lone Kiær - Jacob Røn  V 4HJ 11     650  -7 
 19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen   12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard  Ø 4SP 11     650  -7 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen  V 3UT 11     660  -10  10 
 13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  S 3KL D 5     800  -12  12 
 26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit   5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov  S 2SP D 2     1400  -14  14 
19 S B7
S/ØV   H 954
  R T85
  K 76432
S ET4 S 86532
H EB763 H DT
R DB9 R EK63
K K5 K B8
  S KD9
  H K82
  R 742
  K EDT9
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  V 2KL D 7   200    15  -15 
 16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  S 2SP 9   140    13  -13 
 26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit   5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov  S 2SP 8   110    10  -10 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  S 2SP 8   110    10  -10 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen   12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard  S 4SP 9     100 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  S 4SP 9     100 
 9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  S 4SP 9     100 
 24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis   7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup  S 4SP 9     100 
 27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank   4  Nell Rindahl - Jens Toft  S 4SP 9     100 
 2  Grete Skafte - Mathias Bruun   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  S 4SP 9     100 
 30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  S 4SP 9     100 
 31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  S 4SP 9     100 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen  Ø 2KL D 8     180  -9 
 17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj   14  Lone Kiær - Jacob Røn  S 4SP 8     200  -13  13 
 13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  S 4SP 8     200  -13  13 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  S 4SP 8     200  -13  13 
20 S EB9
V/Alle   H KT63
  R B8754
  K 7
S T843 S 7
H B85 H 9742
R KD R E963
K EDT6 K 8543
  S KD652
  H ED
  R T2
  K KB92
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   32  Jens Grann - Ketty Jepsen  N 2HJ 8   110    15  -15 
 2  Grete Skafte - Mathias Bruun   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  V 3SP 8   50    13  -13 
 17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj   14  Lone Kiær - Jacob Røn  V 2SP 8     110  -9 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   20  Eva Ricard - Karsten Vinther  V 2SP 8     110  -9 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  V 2SP 8     110  -9 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   28  Oversidder - Stakkels And  (Justeret)    60%  40%  -4 
 16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  Ø 4KL 11     150  -1 
 24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis   7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup  Ø 4KL 11     150  -1 
 6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen   25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen  V 3KL 11     150  -1 
 26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit   5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov  Ø 3KL 11     150  -1 
 31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  Ø 4KL 11     150  -1 
 8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  S 2SP 6     200  -5 
 30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  N 2SP 5     300  -7 
 13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen   18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen  Ø 5KL 11     400  -12  12 
 19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen   12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard  Ø 5KL 11     400  -12  12 
 9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  Ø 5KL 11     400  -12  12 
 27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank   4  Nell Rindahl - Jens Toft  Ø 5KL 11     400  -12  12 
21 S B2
N/NS   H EKDB98
  R 972
  K 43
S EK754 S 6
H 54 H T632
R K6 R E54
K KT85 K ED976
  S DT983
  H 7
  R DBT83
  K B2
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 14  Lone Kiær - Jacob Røn   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  V 2UT 6   200    14  -14 
 20  Eva Ricard - Karsten Vinther   13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen  V 3UT 8   100    11  -11 
 12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  Ø 3UT 8   100    11  -11 
 *24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis   *9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg  N 1UT 6     50  -8 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen  Ø 1UT 7     90  -6 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  (Justeret)    11  11 
 17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  N 1UT 5     100  -1 
 18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  N 1UT 5     100  -1 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  S 2HJ 6     100  -1 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit  N 3RU 7     100  -1 
 27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank   6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen  S 2HJ 6     100  -1 
 32  Jens Grann - Ketty Jepsen   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  N 1UT 5     100  -1 
 28  Oversidder - Stakkels And   5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov  (Justeret)    40%  60%  -4 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  Ø 1SP 8     110  -8 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz  Ø 1UT 8     120  -11  11 
 31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen   2  Grete Skafte - Mathias Bruun  V 1UT 8     120  *-11  *18 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  Ø 1UT 9     150  -14  14 
22 S DB
Ø/ØV   H K87
  R DB54
  K KBT5
S K97 S ET84
H E53 H DT2
R 8762 R K9
K E42 K D976
  S 6532
  H B964
  R ET3
  K 83
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  Ø 2HJ 4   400    15  -15 
 17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  Ø 2HJ 5   300    -9 
 18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  Ø 2HJ 5   300    -9 
 20  Eva Ricard - Karsten Vinther   13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen  Ø 2HJ 5   300    -9 
 12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  Ø 2HJ 5   300    -9 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen  Ø 2HJ 5   300    -9 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  Ø 2HJ 6   200    -2 
 27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank   6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen  Ø 2HJ 6   200    -2 
 14  Lone Kiær - Jacob Røn   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  Ø 2HJ 7   100    -4 
 9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg   24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis  Ø 2HJ 7   100    -4 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit  Ø 2HJ 7   100    -4 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  V 2SP 7   100    -4 
 28  Oversidder - Stakkels And   5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov  (Justeret)    40%  60%  -4 
 32  Jens Grann - Ketty Jepsen   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  V 1SP 7     80  -10  10 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  V 1SP 7     80  -10  10 
 31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen   2  Grete Skafte - Mathias Bruun  N 2UT 7     100  -13  13 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz  Ø 2HJ 10     170  -15  15 
23 S B5
S/Alle   H EB7
  R T9632
  K EDB
S K864 S D93
H 8 H KT9532
R KDB74 R 
K K85 K 9732
  S ET72
  H D64
  R E85
  K T64
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 11  Anne Mette R Schaltz - Dennis Bilde   22  Ady Kjærsgaard - Lars Korsholm  S 3UT 11   460    15  -15 
 27  Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank   6  Bjørg Houmøller - Henrik Iversen  V 4SP D 8   300    13  -13 
 25  Laina Sørensen - Martin Christoffersen   8  Trine Binderkrantz - Martin Schaltz  N 4KL 10   130    11  -11 
 9  Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg   24  Marianne Staal Rasmussen - Bjarke Friis  V 4SP 9   50    -8 
 3  Tina Ege - Ole Raulund   30  Lone Bilde - Sejr Andreas Jensen  V 3SP 8   50    -8 
 18  Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen   15  Kirsten Steen Møller - Knud-Aage Boesgaard  S 3UT 8     50  -1 
 10  Nadia Bekkouche - Peter Schaltz   23  Lauge Schäffer - Jette Bondo  S 3UT 8     50  -1 
 7  Andreas Plejdrup - Trille Meister Plejdrup   26  Kim Nørgaard Nielsen - Inger Jarnit  S 3UT 8     50  -1 
 31  Karsten Nyblad - Ingerid Bach Hansen   2  Grete Skafte - Mathias Bruun  S 4KL 9     50  -1 
 32  Jens Grann - Ketty Jepsen   1  Anders Sigsgaard - Katrine Martensen-Larsen  N 5KL 10     50  -1 
 28  Oversidder - Stakkels And   5  Ejvind Fritzbøger - Margrethe Rykov  (Justeret)    40%  60%  -4 
 17  Flemming Danielsen - Annette Rosthøj   16  Jan Mayer - Charlotte Schwarz-Rosman  S 4UT 8     100  -8 
 14  Lone Kiær - Jacob Røn   19  Marie Tullin - Dennis Krabbe Sørensen  S 3UT 7     100  -8 
 20  Eva Ricard - Karsten Vinther   13  Susan Just-Olesen - Rune Mouritsen  N 5KL D 10     100  -8 
 34  Inger Olesen - Villy Sørensen   33  Kate Runeberg - Jan Troberg  S 5KL D 10     100  -8 
 4  Nell Rindahl - Jens Toft   29  Lars Kirk Knudsen - Susan Hjorslev Lund  V 3SP 10     170  -13  13 
 12  Christina Lund Madsen - Michael Askgaard   21  Gitte Hecht-Johansen - Jesper Kampmann  V 3SP D 9     530  -15  15 
24 S 3
V/Ingen   H B43
  R K932
  K ED942
S DT875 S E642
H K2 H DT987
R EB865 R T7
K 8 K T6
  S KB9
  H E65
  R D4
  K KB753
Tilbage til personligt regnskab