Frekvenstavler

C7
S/Alle

S 7
H D B T 9 7
R E D T 5 4
K 8 6
  S D 8 5 4
  H K 8 6
  R 7 6 2
  K K 5 4
TABLES E 9 3 2
H 5 4
R K
K E B T 9 3 2
 S K B T 6
H E 3 2
R B 9 8 3
K D 7
Spil C 7
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 V 2S   4 400   19
1 N 2H   10 170   14
3 N 3H   10 170   14
1 S 3H   9 140   7
2 N 3H   9 140   7
1 N 2H   8 110   3
1 V 3NT   8 100   1
1 N 4H   9   100 -3
2 N 3H   8   100 -3
1 V 3S   9   140 -7
2 S 4H   8   200 -11
1 N 5R   9   200 -11
1 V 3S D 9   730 -15
1 N 4H D 7   800 -17
1 V 2S D 10   1070 -19
C8
V/-

S B 5 4
H 7
R B T 5 4 3
K B T 7 3
  S D T 7 6 2
  H 8 6 5 3
  R E K 8
  K 9
TABLES K 3
H K B 4 2
R D 9 6 2
K E 4 2
 S E 9 8
H E D T 9
R 7
K K D 8 6 5
Spil C 8
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 V 4H D 7 500   18
1 Ø 3H D 6 500   18
1 S 3K D 9 470   15
1 Ø 3NT   5 200   13
1 V 3H   6 150   11
1 S 4K   10 130   9
1 S 3K   9 110   7
2 V 2S   6 100   3
1 V 3H D 8 100   3
1 V 2H   7 50   -1
2 S 4K D 9   100 -4
1 Ø 2H   8   110 -10
2 V 2H   8   110 -10
1 V 2S   8   110 -10
1 V 3H   9   140 -15
1 Ø 3R D 9   470 -17
1 S 2H D 5   500 -19
C9
N/ØV

S T 9 6 2
H D B 8 5 3
R B
K E 7 6
  S 8 5 3
  H E T 4
  R T 9 5 3
  K K 8 4
TABLES E 4
H K 7 6
R E K 6 2
K D 9 5 2
 S K D B 7
H 9 2
R D 8 7 4
K B T 3
Spil C 9
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 S 2S D 8 470   19
1 Ø 3NT   7 200   17
1 S 2S   9 140   15
1 N 1H   8 110   10
3 S 2S   8 110   10
2 Ø 2NT   7 100   0
1 V 3K   8 100   0
1 Ø 3NT   8 100   0
1 V 2NT   7 100   0
1 V 3NT   8 100   0
2 S 3S   8   50 -8
1 V 1NT   7   90 -11
3 Ø 1NT   8   120 -15
1 S 3S   6   150 -19

Spilresultater

C7
S/Alle

S 7
H D B T 9 7
R E D T 5 4
K 8 6
  S D 8 5 4
  H K 8 6
  R 7 6 2
  K K 5 4
TABLES E 9 3 2
H 5 4
R K
K E B T 9 3 2
 S K B T 6
H E 3 2
R B 9 8 3
K D 7
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ib Chr. Bank
Brian Skjønnemann
Maria Rahelt
Stense Farholt
N 2H   10 170   14
2 Morten S. Eriksen
Morten Philbert
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
V 3S D 9   730 -15
3 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
Gerhardt Frankvard
Steen Jacobsen
S 4H   8   200 -11
4 Flemming Dahl
Georg Norris
Kasper Jacobsen
Jacob Duschek
V 2S   4 400   19
5 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Michael Beck
Sigurd Lauge Pedersen
N 3H   8   100 -3
6 Andreas Bille Brahe
Peter (tju)Bang
Jesper Gamrath
Kim Bensby
V 3S   9   140 -7
7 Dan Nybo
Martin Christoffersen
Susanne Rosthøj
Katrine Martensen-L.
N 3H   10 170   14
8 Peter Haff
Jens Duus
Ulla Koch
Lars Pedro Villinger
N 2H   8 110   3
9 Lars Lund Madsen
Morten Lund Madsen
Merete Norske
Arno Norske
N 3H   8   100 -3
10 Steen Helmer
Poul Kriser
Mik Kristensen
Mikkel Nøhr
V 2S D 10   1070 -19
11 Karsten Vinther
Fl. Bøgh-Sørensen
Klaus Adamsen
Dennis Koch-Palmund
N 4H D 7   800 -17
12 Annelise Basse
Tom Jacobsgaard
Peter Farholt
Stig Farholt
N 3H   9 140   7
13 Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
N 5R   9   200 -11
14 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
Tommy Marinussen
Michael Justesen
N 4H   9   100 -3
15 Kjeld Hansen
Ole Berg Kristensen
Søren Bronée
Thomas Kampmann
V 3NT   8 100   1
16 Lauge Schäffer
Jens Auken
Erik Udsen
Henning Pedersen
N 3H   10 170   14
17 Henrik Lahrmann
Troels Husted
Dirch Harries
Henrik Kruse Petersen
N 3H   10 170   14
18 Sabine Auken
Thorvald Aagaard
Kasper Konow
Gregers Bjarnarson
S 3H   9 140   7
19 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Frank Pedersen
Tomas Andgren
S 4H   8   200 -11
20 Lars Blakset
Mathias Bruun
Susan Lund
Mette Winsløv
N 3H   9 140   7
C8
V/-

S B 5 4
H 7
R B T 5 4 3
K B T 7 3
  S D T 7 6 2
  H 8 6 5 3
  R E K 8
  K 9
TABLES K 3
H K B 4 2
R D 9 6 2
K E 4 2
 S E 9 8
H E D T 9
R 7
K K D 8 6 5
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ib Chr. Bank
Brian Skjønnemann
Maria Rahelt
Stense Farholt
V 2S   6 100   3
2 Morten S. Eriksen
Morten Philbert
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
V 3H   6 150   11
3 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
Gerhardt Frankvard
Steen Jacobsen
V 2H   8   110 -10
4 Flemming Dahl
Georg Norris
Kasper Jacobsen
Jacob Duschek
Ø 3NT   5 200   13
5 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Michael Beck
Sigurd Lauge Pedersen
S 2H D 5   500 -19
6 Andreas Bille Brahe
Peter (tju)Bang
Jesper Gamrath
Kim Bensby
V 2S   6 100   3
7 Dan Nybo
Martin Christoffersen
Susanne Rosthøj
Katrine Martensen-L.
Ø 3R D 9   470 -17
8 Peter Haff
Jens Duus
Ulla Koch
Lars Pedro Villinger
V 2S   8   110 -10
9 Lars Lund Madsen
Morten Lund Madsen
Merete Norske
Arno Norske
S 4K   10 130   9
10 Steen Helmer
Poul Kriser
Mik Kristensen
Mikkel Nøhr
V 4H D 7 500   18
11 Karsten Vinther
Fl. Bøgh-Sørensen
Klaus Adamsen
Dennis Koch-Palmund
V 3H D 8 100   3
12 Annelise Basse
Tom Jacobsgaard
Peter Farholt
Stig Farholt
V 3H   9   140 -15
13 Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
V 2H   8   110 -10
14 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
Tommy Marinussen
Michael Justesen
S 4K D 9   100 -4
15 Kjeld Hansen
Ole Berg Kristensen
Søren Bronée
Thomas Kampmann
S 4K D 9   100 -4
16 Lauge Schäffer
Jens Auken
Erik Udsen
Henning Pedersen
S 3K   9 110   7
17 Henrik Lahrmann
Troels Husted
Dirch Harries
Henrik Kruse Petersen
Ø 2H   8   110 -10
18 Sabine Auken
Thorvald Aagaard
Kasper Konow
Gregers Bjarnarson
S 3K D 9 470   15
19 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Frank Pedersen
Tomas Andgren
Ø 3H D 6 500   18
20 Lars Blakset
Mathias Bruun
Susan Lund
Mette Winsløv
V 2H   7 50   -1
C9
N/ØV

S T 9 6 2
H D B 8 5 3
R B
K E 7 6
  S 8 5 3
  H E T 4
  R T 9 5 3
  K K 8 4
TABLES E 4
H K 7 6
R E K 6 2
K D 9 5 2
 S K D B 7
H 9 2
R D 8 7 4
K B T 3
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ib Chr. Bank
Brian Skjønnemann
Maria Rahelt
Stense Farholt
S 3S   8   50 -8
2 Morten S. Eriksen
Morten Philbert
Søren Fritzbøger
Steffen Holm Pedersen
Ø 2NT   7 100   0
3 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
Gerhardt Frankvard
Steen Jacobsen
S 2S   9 140   15
4 Flemming Dahl
Georg Norris
Kasper Jacobsen
Jacob Duschek
V 1NT   7   90 -11
5 Anders Hagen
Thomas Vang Larsen
Michael Beck
Sigurd Lauge Pedersen
V 3K   8 100   0
6 Andreas Bille Brahe
Peter (tju)Bang
Jesper Gamrath
Kim Bensby
S 3S   8   50 -8
7 Dan Nybo
Martin Christoffersen
Susanne Rosthøj
Katrine Martensen-L.
N 1H   8 110   10
8 Peter Haff
Jens Duus
Ulla Koch
Lars Pedro Villinger
V 2NT   7 100   0
9 Lars Lund Madsen
Morten Lund Madsen
Merete Norske
Arno Norske
S 2S   8 110   10
10 Steen Helmer
Poul Kriser
Mik Kristensen
Mikkel Nøhr
Ø 1NT   8   120 -15
11 Karsten Vinther
Fl. Bøgh-Sørensen
Klaus Adamsen
Dennis Koch-Palmund
V 3NT   8 100   0
12 Annelise Basse
Tom Jacobsgaard
Peter Farholt
Stig Farholt
Ø 1NT   8   120 -15
13 Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
Nadia Bekkouche
Henrik Binderkrantz
S 3S   6   150 -19
14 Maj-Britt Nielsen
Anne Jarling
Tommy Marinussen
Michael Justesen
Ø 1NT   8   120 -15
15 Kjeld Hansen
Ole Berg Kristensen
Søren Bronée
Thomas Kampmann
Ø 2NT   7 100   0
16 Lauge Schäffer
Jens Auken
Erik Udsen
Henning Pedersen
S 2S   8 110   10
17 Henrik Lahrmann
Troels Husted
Dirch Harries
Henrik Kruse Petersen
S 2S D 8 470   19
18 Sabine Auken
Thorvald Aagaard
Kasper Konow
Gregers Bjarnarson
S 2S   8 110   10
19 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
Frank Pedersen
Tomas Andgren
Ø 3NT   8 100   0
20 Lars Blakset
Mathias Bruun
Susan Lund
Mette Winsløv
Ø 3NT   7 200   17

Bordresultater

Bord 1
NS 14 Ib Chr. Bank - Brian Skjønnemann
ØV 13 Maria Rahelt - Stense Farholt
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 N 2H   10 170   14
C8 V 2S   6 100   3
C9 S 3S   8   50 -8
Score (NS) : 9 (ØV) : -9
Bord 2
NS 12 Morten S. Eriksen - Morten Philbert
ØV 15 Søren Fritzbøger - Steffen Holm Pedersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 V 3S D 9   730 -15
C8 V 3H   6 150   11
C9 Ø 2NT   7 100   0
Score (NS) : -4 (ØV) : 4
Bord 3
NS 16 Kim Nørgaard - Kresten Kristensen
ØV 11 Gerhardt Frankvard - Steen Jacobsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 S 4H   8   200 -11
C8 V 2H   8   110 -10
C9 S 2S   9 140   15
Score (NS) : -6 (ØV) : 6
Bord 4
NS 17 Flemming Dahl - Georg Norris
ØV 10 Kasper Jacobsen - Jacob Duschek
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 V 2S   4 400   19
C8 Ø 3NT   5 200   13
C9 V 1NT   7   90 -11
Score (NS) : 21 (ØV) : -21
Bord 5
NS 18 Anders Hagen - Thomas Vang Larsen
ØV 9 Michael Beck - Sigurd Lauge Pedersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 N 3H   8   100 -3
C8 S 2H D 5   500 -19
C9 V 3K   8 100   0
Score (NS) : -22 (ØV) : 22
Bord 6
NS 19 Andreas Bille Brahe - Peter (tju)Bang
ØV 8 Jesper Gamrath - Kim Bensby
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 V 3S   9   140 -7
C8 V 2S   6 100   3
C9 S 3S   8   50 -8
Score (NS) : -12 (ØV) : 12
Bord 7
NS 7 Dan Nybo - Martin Christoffersen
ØV 20 Susanne Rosthøj - Katrine Martensen-L.
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 N 3H   10 170   14
C8 Ø 3R D 9   470 -17
C9 N 1H   8 110   10
Score (NS) : 7 (ØV) : -7
Bord 8
NS 6 Peter Haff - Jens Duus
ØV 2 Ulla Koch - Lars Pedro Villinger
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 N 2H   8 110   3
C8 V 2S   8   110 -10
C9 V 2NT   7 100   0
Score (NS) : -7 (ØV) : 7
Bord 9
NS 3 Lars Lund Madsen - Morten Lund Madsen
ØV 5 Merete Norske - Arno Norske
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 N 3H   8   100 -3
C8 S 4K   10 130   9
C9 S 2S   8 110   10
Score (NS) : 16 (ØV) : -16
Bord 10
NS 1 Steen Helmer - Poul Kriser
ØV 4 Mik Kristensen - Mikkel Nøhr
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 V 2S D 10   1070 -19
C8 V 4H D 7 500   18
C9 Ø 1NT   8   120 -15
Score (NS) : -16 (ØV) : 16
Bord 11
NS 34 Karsten Vinther - Fl. Bøgh-Sørensen
ØV 33 Klaus Adamsen - Dennis Koch-Palmund
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 N 4H D 7   800 -17
C8 V 3H D 8 100   3
C9 V 3NT   8 100   0
Score (NS) : -14 (ØV) : 14
Bord 12
NS 32 Annelise Basse - Tom Jacobsgaard
ØV 35 Peter Farholt - Stig Farholt
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 N 3H   9 140   7
C8 V 3H   9   140 -15
C9 Ø 1NT   8   120 -15
Score (NS) : -23 (ØV) : 23
Bord 13
NS 36 Gitte Hecht-Johansen - Knut Blakset
ØV 31 Nadia Bekkouche - Henrik Binderkrantz
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 N 5R   9   200 -11
C8 V 2H   8   110 -10
C9 S 3S   6   150 -19
Score (NS) : -40 (ØV) : 40
Bord 14
NS 37 Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling
ØV 30 Tommy Marinussen - Michael Justesen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 N 4H   9   100 -3
C8 S 4K D 9   100 -4
C9 Ø 1NT   8   120 -15
Score (NS) : -22 (ØV) : 22
Bord 15
NS 38 Kjeld Hansen - Ole Berg Kristensen
ØV 29 Søren Bronée - Thomas Kampmann
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 V 3NT   8 100   1
C8 S 4K D 9   100 -4
C9 Ø 2NT   7 100   0
Score (NS) : -3 (ØV) : 3
Bord 16
NS 39 Lauge Schäffer - Jens Auken
ØV 28 Erik Udsen - Henning Pedersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 N 3H   10 170   14
C8 S 3K   9 110   7
C9 S 2S   8 110   10
Score (NS) : 31 (ØV) : -31
Bord 17
NS 27 Henrik Lahrmann - Troels Husted
ØV 21 Dirch Harries - Henrik Kruse Petersen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 N 3H   10 170   14
C8 Ø 2H   8   110 -10
C9 S 2S D 8 470   19
Score (NS) : 23 (ØV) : -23
Bord 18
NS 26 Sabine Auken - Thorvald Aagaard
ØV 22 Kasper Konow - Gregers Bjarnarson
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 S 3H   9 140   7
C8 S 3K D 9 470   15
C9 S 2S   8 110   10
Score (NS) : 32 (ØV) : -32
Bord 19
NS 23 Peter Zeeberg - Ulrik Zeeberg
ØV 25 Frank Pedersen - Tomas Andgren
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 S 4H   8   200 -11
C8 Ø 3H D 6 500   18
C9 Ø 3NT   8 100   0
Score (NS) : 7 (ØV) : -7
Bord 20
NS 40 Lars Blakset - Mathias Bruun
ØV 24 Susan Lund - Mette Winsløv
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
C7 N 3H   9 140   7
C8 V 2H   7 50   -1
C9 Ø 3NT   7 200   17
Score (NS) : 23 (ØV) : -23

Distrikt København
Jeppe G Knappe
06.01.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard