Frekvenstavler

D28
V/NS

S B 9
H 8 6 4 3
R K T 8 6
K 7 5 4
  S E D T 6
  H E 9
  R E 9 4
  K B T 9 3
TABLES 7 5 4 3 2
H K D T 7 5
R 7
K 6 2
 S K 8
H B 2
R D B 5 3 2
K E K D 8
Spil D28
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 S 3R   8   100 15
1 V 2H   8   110 13
2 V 2H   10   170 10
1 Ø 2H   11   200 4
1 Ø 3H   11   200 4
2 Ø 2S   11   200 4
1 Justeret 60%-40% 4
1 Ø 2S   12   230 -1
2 Ø 4S   10   420 -4
2 V 4S   11   450 -8
1 Ø 4S   12   480 -11
1 Ø 4S D 11   690 -14
1 V 4S D 11   690 -14
D29
N/Alle

S B 9 7 5
H D 9 7 6
R 8 3 2
K T 4
  S E 3
  H B T 8 4 3 2
  R T
  K K B 7 5
TABLES K D 8 6 4 2
H 5
R B 7 4
K E 6 3
 S T
H E K
R E K D 9 6 5
K D 9 8 2
Spil D29
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ø 4S   8 200   15
6 S 3R   9 110   8
1 Justeret 60%-40% 4
1 S 3R   8   100 -2
3 S 4R   9   100 -2
1 Ø 3S   9   140 -7
1 Ø 3S   10   170 -9
1 S 4R   8   200 -12
1 S 4R D 9   200 -12
1 N 3NT   6   300 -15
D30
Ø/-

S E D B 6 3
H E K 4
R 4 3
K 9 7 5
  S 8 7 5 4
  H D B 5
  R D 9 8 6 5
  K T
TABLES K T
H 7 6 3
R E K 7
K D B 8 6 3
 S 9 2
H T 9 8 2
R B T 2
K E K 4 2
Spil D30
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ø 2K   6 100   13
1 Ø 3R   7 100   13
1 V 3R D 8 100   13
2 N 1S   7 80   8
1 Ø 1NT   6 50   5
1 Justeret 60%-40% 4
7 N 2S   7   50 -3
1 Ø 1NT   7   90 -11
1 N 2S   6   100 -14
1 N 3S   7   100 -14

Spilresultater

D28
V/NS

S B 9
H 8 6 4 3
R K T 8 6
K 7 5 4
  S E D T 6
  H E 9
  R E 9 4
  K B T 9 3
TABLES 7 5 4 3 2
H K D T 7 5
R 7
K 6 2
 S K 8
H B 2
R D B 5 3 2
K E K D 8
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Merete Norske
Arno Norske
V 2H   8   110 13
2 Eva Ricard
Karsten Vinther
Charlotte Auken
Morten Henningsen
V 2H   10   170 10
3 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
Annette Kristensen
Finn Tjørner
V 2H   10   170 10
4 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
Ø 2S   11   200 4
5 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Eva Beildorff
John Callisen
Ø 4S D 11   690 -14
6 Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
Jette Bondo
Lauge Schäffer
Ø 2S   12   230 -1
7 Trille Plejdrup
Steen Laursen
Lene Priess
Peter Collet
V 4S   11   450 -8
8 Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Maria Rahelt
Anders Hagen
Ø 4S   12   480 -11
9 Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
Lone Kiær
Ib Chr. Bank
Ø 4S   10   420 -4
10 Wivi Eckström
Ole Eckström
Christina Mortensen
Michael Askgård
Ø 4S   10   420 -4
11 Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
Tina Ege
Niclas Raulund Ege
V 4S D 11   690 -14
12 Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen

Justeret 60%-40% 4
13 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
S 3R   8   100 15
14 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
V 4S   11   450 -8
15 Jette Fabrin
Georg Norris
Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
Ø 2S   11   200 4
16 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
Majken Johansen
Carsten Simonsen
Ø 2H   11   200 4
17 Inger Olesen
Preben VM Schmidt
Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
Ø 3H   11   200 4
D29
N/Alle

S B 9 7 5
H D 9 7 6
R 8 3 2
K T 4
  S E 3
  H B T 8 4 3 2
  R T
  K K B 7 5
TABLES K D 8 6 4 2
H 5
R B 7 4
K E 6 3
 S T
H E K
R E K D 9 6 5
K D 9 8 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Merete Norske
Arno Norske
S 4R   9   100 -2
2 Eva Ricard
Karsten Vinther
Charlotte Auken
Morten Henningsen
S 3R   9 110   8
3 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
Annette Kristensen
Finn Tjørner
S 3R   9 110   8
4 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
Ø 3S   10   170 -9
5 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Eva Beildorff
John Callisen
S 3R   8   100 -2
6 Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
Jette Bondo
Lauge Schäffer
S 4R   9   100 -2
7 Trille Plejdrup
Steen Laursen
Lene Priess
Peter Collet
N 3NT   6   300 -15
8 Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Maria Rahelt
Anders Hagen
S 4R D 9   200 -12
9 Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
Lone Kiær
Ib Chr. Bank
S 4R   8   200 -12
10 Wivi Eckström
Ole Eckström
Christina Mortensen
Michael Askgård
S 3R   9 110   8
11 Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
Tina Ege
Niclas Raulund Ege
S 3R   9 110   8
12 Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen

Justeret 60%-40% 4
13 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
S 3R   9 110   8
14 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
Ø 3S   9   140 -7
15 Jette Fabrin
Georg Norris
Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
S 3R   9 110   8
16 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
Majken Johansen
Carsten Simonsen
S 4R   9   100 -2
17 Inger Olesen
Preben VM Schmidt
Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
Ø 4S   8 200   15
D30
Ø/-

S E D B 6 3
H E K 4
R 4 3
K 9 7 5
  S 8 7 5 4
  H D B 5
  R D 9 8 6 5
  K T
TABLES K T
H 7 6 3
R E K 7
K D B 8 6 3
 S 9 2
H T 9 8 2
R B T 2
K E K 4 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Merete Norske
Arno Norske
N 2S   7   50 -3
2 Eva Ricard
Karsten Vinther
Charlotte Auken
Morten Henningsen
Ø 2K   6 100   13
3 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
Annette Kristensen
Finn Tjørner
N 3S   7   100 -14
4 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
N 2S   7   50 -3
5 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Eva Beildorff
John Callisen
N 2S   7   50 -3
6 Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
Jette Bondo
Lauge Schäffer
N 2S   7   50 -3
7 Trille Plejdrup
Steen Laursen
Lene Priess
Peter Collet
Ø 1NT   6 50   5
8 Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Maria Rahelt
Anders Hagen
N 2S   6   100 -14
9 Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
Lone Kiær
Ib Chr. Bank
N 2S   7   50 -3
10 Wivi Eckström
Ole Eckström
Christina Mortensen
Michael Askgård
N 2S   7   50 -3
11 Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
Tina Ege
Niclas Raulund Ege
Ø 1NT   7   90 -11
12 Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen

Justeret 60%-40% 4
13 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
N 2S   7   50 -3
14 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
N 1S   7 80   8
15 Jette Fabrin
Georg Norris
Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
Ø 3R   7 100   13
16 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
Majken Johansen
Carsten Simonsen
V 3R D 8 100   13
17 Inger Olesen
Preben VM Schmidt
Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
N 1S   7 80   8

Bordresultater

Bord 1
NS 34 Kirsten Vesth-Hansen - Jens Toft
ØV 33 Merete Norske - Arno Norske
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 V 2H   8   110 13
D29 S 4R   9   100 -2
D30 N 2S   7   50 -3
Score (NS) : 8 (ØV) : -8
Bord 2
NS 32 Eva Ricard - Karsten Vinther
ØV 1 Charlotte Auken - Morten Henningsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 V 2H   10   170 10
D29 S 3R   9 110   8
D30 Ø 2K   6 100   13
Score (NS) : 31 (ØV) : -31
Bord 3
NS 31 Laina Sørensen - Kjeld Hansen
ØV 2 Annette Kristensen - Finn Tjørner
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 V 2H   10   170 10
D29 S 3R   9 110   8
D30 N 3S   7   100 -14
Score (NS) : 4 (ØV) : -4
Bord 4
NS 3 Trine Binderkrantz - Morten Lund Madsen
ØV 30 Gitte Hecht-Johansen - Knut Blakset
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 Ø 2S   11   200 4
D29 Ø 3S   10   170 -9
D30 N 2S   7   50 -3
Score (NS) : -8 (ØV) : 8
Bord 5
NS 4 Susanne Rosthøj - Kasper Jacobsen
ØV 29 Eva Beildorff - John Callisen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 Ø 4S D 11   690 -14
D29 S 3R   8   100 -2
D30 N 2S   7   50 -3
Score (NS) : -19 (ØV) : 19
Bord 6
NS 28 Dorthe Schaltz - Martin Schaltz
ØV 5 Jette Bondo - Lauge Schäffer
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 Ø 2S   12   230 -1
D29 S 4R   9   100 -2
D30 N 2S   7   50 -3
Score (NS) : -6 (ØV) : 6
Bord 7
NS 27 Trille Plejdrup - Steen Laursen
ØV 6 Lene Priess - Peter Collet
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 V 4S   11   450 -8
D29 N 3NT   6   300 -15
D30 Ø 1NT   6 50   5
Score (NS) : -18 (ØV) : 18
Bord 8
NS 7 Ulla Koch - Gregers Bjarnarsson
ØV 26 Maria Rahelt - Anders Hagen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 Ø 4S   12   480 -11
D29 S 4R D 9   200 -12
D30 N 2S   6   100 -14
Score (NS) : -37 (ØV) : 37
Bord 9
NS 25 Helle Iversen - Jørn Rode Nielsen
ØV 8 Lone Kiær - Ib Chr. Bank
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 Ø 4S   10   420 -4
D29 S 4R   8   200 -12
D30 N 2S   7   50 -3
Score (NS) : -19 (ØV) : 19
Bord 10
NS 9 Wivi Eckström - Ole Eckström
ØV 24 Christina Mortensen - Michael Askgård
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 Ø 4S   10   420 -4
D29 S 3R   9 110   8
D30 N 2S   7   50 -3
Score (NS) : 1 (ØV) : -1
Bord 11
NS 10 Susan Just Olesen - Bjarni Johansen
ØV 23 Tina Ege - Niclas Raulund Ege
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 V 4S D 11   690 -14
D29 S 3R   9 110   8
D30 Ø 1NT   7   90 -11
Score (NS) : -17 (ØV) : 17
Bord 12
NS 11 Bettina Kalkerup - H.C. Nielsen
ØV 22 -
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 Justeret 60%-40% 4
D29 Justeret 60%-40% 4
D30 Justeret 60%-40% 4
Score (NS) : 12 (ØV) : -12
Bord 13
NS 12 Nadia Bekkouche - Henrik Iversen
ØV 21 Kirsten Steen Møller - Peter Hecht-Johansen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 S 3R   8   100 15
D29 S 3R   9 110   8
D30 N 2S   7   50 -3
Score (NS) : 20 (ØV) : -20
Bord 14
NS 20 Pia Lynghus - Søren Borchsenius
ØV 13 Birte Refsbech - Leif Østergaard Jens.
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 V 4S   11   450 -8
D29 Ø 3S   9   140 -7
D30 N 1S   7 80   8
Score (NS) : -7 (ØV) : 7
Bord 15
NS 14 Jette Fabrin - Georg Norris
ØV 19 Katrine Martensen-L. - Anders Sigsgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 Ø 2S   11   200 4
D29 S 3R   9 110   8
D30 Ø 3R   7 100   13
Score (NS) : 25 (ØV) : -25
Bord 16
NS 18 Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup
ØV 15 Majken Johansen - Carsten Simonsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 Ø 2H   11   200 4
D29 S 4R   9   100 -2
D30 V 3R D 8 100   13
Score (NS) : 15 (ØV) : -15
Bord 17
NS 17 Inger Olesen - Preben VM Schmidt
ØV 16 Gitte Nørgård - Lars Ejskjær
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D28 Ø 3H   11   200 4
D29 Ø 4S   8 200   15
D30 N 1S   7 80   8
Score (NS) : 27 (ØV) : -27

Dst. København
Jeppe G Knappe
08.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard