Frekvenstavler

D22
Ø/ØV

S T 7 4
H 8 4
R E K B 8 7
K 9 6 2
  S E D 3
  H E B 9
  R D T 6 3
  K E K T
TABLES K 6
H K 7 6 3 2
R 5 2
K 8 7 4 3
 S B 9 8 5 2
H D T 5
R 9 4
K D B 5
Spil D22
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 V 4H   9 100   15
1 V 2NT   9   150 13
1 Ø 2H   10   170 11
1 N 3R   4   250 9
1 V 3NT   9   600 7
3 V 4H   10   620 3
5 V 3NT   10   630 -5
2 V 3NT   11   660 -12
1 V 4H   12   680 -15
D23
S/Alle

S B 7 5
H T 9 8 6
R E B 7 5
K K B
  S 3 2
  H 3
  R 9 4 2
  K T 9 7 6 5 4 2
TABLES K D T 9 6 4
H E 7 5
R K 8 6 3
K -
 S E 8
H K D B 4 2
R D T
K E D 8 3
Spil D23
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
7 S 4H   10 620   9
2 Ø 4S D 9 200   0
2 S 5H   10   100 -4
1 S 5H D 10   200 -7
1 S 3NT   6   300 -10
1 S 6H   9   300 -10
2 S 6H D 9   800 -14
D24
V/-

S 9 4 2
H 9 5 3 2
R K B 6 3
K D 9
  S D 7 3
  H E 7 6 4
  R E T 2
  K B 5 4
TABLES E T
H K B 8
R D 9 5
K T 8 7 6 3
 S K B 8 6 5
H D T
R 8 7 4
K E K 2
Spil D24
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 V 3H   6 150   15
2 S 2S   8 110   12
1 Ø 2NT   6 100   6
1 Ø 3K   7 100   6
1 Ø 3H   7 100   6
1 V 1NT   5 100   6
1 V 3NT   8 50   1
1 S 1NT   6   50 -5
4 S 2S   7   50 -5
2 S 2S D 7   100 -13
1 S 3S D 8   100 -13

Spilresultater

D22
Ø/ØV

S T 7 4
H 8 4
R E K B 8 7
K 9 6 2
  S E D 3
  H E B 9
  R D T 6 3
  K E K T
TABLES K 6
H K 7 6 3 2
R 5 2
K 8 7 4 3
 S B 9 8 5 2
H D T 5
R 9 4
K D B 5
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Lone Kiær
Gregers Bjarnarson
Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
N 3R   4   250 9
2 Eva Ricard
arsten Vinther
Kirsten Vesth Hansen
ens Toft
V 4H   10   620 3
3 Pia Lynghus Pedersen
øren Borchsenius
Annette Rosthøj
enrik Frydenlund
V 3NT   10   630 -5
4 Susan Just Olesen
enneth Madsen
Christina Klemmense n
homas vang Larsen
V 2NT   9   150 13
5 Bente Mørch-Lassen
ven Horsten
OLE STOHN
ANJA STOHN
V 3NT   11   660 -12
6 Susan Lund
an Mungaard
Bjørg Houmøller
enrik Iversen
V 4H   10   620 3
7 Inger Olesen
Karsten Heisvig
Villy Dam
nita Jensen
Ø 2H   10   170 11
8 Dorthe Schaltz
nud-Aage Boesgaard
Bettina Kalkerup
eter Hecht-Johansen
V 3NT   10   630 -5
9 Tina Ege
iclas Raulund Ege
Kate Runeberg
ob Prickaertz
V 3NT   10   630 -5
10 Nadia Bekkouche
nut Blakset
Charlotte Koch-Palmu
Steen Møller
V 3NT   9   600 7
11 PF Collet
anne Strenov
Christina Mortensen
ichael Askgaard
V 3NT   11   660 -12
12 Lisbeth Grove
rian Skjønnemann
Lone Overby
enrik Norman
V 3NT   10   630 -5
13 Eva Beildorff
ohn Callisen
Trine Binderkrantz
orten Lund Madsen
V 3NT   10   630 -5
14 Frank Beildorff
nger jarnit
Sabine Auken
ens Auken
V 4H   10   620 3
15 Peter Zeeberg
ill Beck-Thomsen
Susanne Rosthøj
asper Jacobsen
V 4H   9 100   15
16 Sofie Boeck
asmus Boeck
Katrine Martensen-Lar
nders Sigsgaard
V 4H   12   680 -15
D23
S/Alle

S B 7 5
H T 9 8 6
R E B 7 5
K K B
  S 3 2
  H 3
  R 9 4 2
  K T 9 7 6 5 4 2
TABLES K D T 9 6 4
H E 7 5
R K 8 6 3
K -
 S E 8
H K D B 4 2
R D T
K E D 8 3
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Lone Kiær
Gregers Bjarnarson
Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
Ø 4S D 9 200   0
2 Eva Ricard
arsten Vinther
Kirsten Vesth Hansen
ens Toft
S 6H   9   300 -10
3 Pia Lynghus Pedersen
øren Borchsenius
Annette Rosthøj
enrik Frydenlund
S 4H   10 620   9
4 Susan Just Olesen
enneth Madsen
Christina Klemmense n
homas vang Larsen
S 5H D 10   200 -7
5 Bente Mørch-Lassen
ven Horsten
OLE STOHN
ANJA STOHN
S 3NT   6   300 -10
6 Susan Lund
an Mungaard
Bjørg Houmøller
enrik Iversen
S 6H D 9   800 -14
7 Inger Olesen
Karsten Heisvig
Villy Dam
nita Jensen
S 4H   10 620   9
8 Dorthe Schaltz
nud-Aage Boesgaard
Bettina Kalkerup
eter Hecht-Johansen
S 5H   10   100 -4
9 Tina Ege
iclas Raulund Ege
Kate Runeberg
ob Prickaertz
S 6H D 9   800 -14
10 Nadia Bekkouche
nut Blakset
Charlotte Koch-Palmu
Steen Møller
S 4H   10 620   9
11 PF Collet
anne Strenov
Christina Mortensen
ichael Askgaard
S 5H   10   100 -4
12 Lisbeth Grove
rian Skjønnemann
Lone Overby
enrik Norman
S 4H   10 620   9
13 Eva Beildorff
ohn Callisen
Trine Binderkrantz
orten Lund Madsen
S 4H   10 620   9
14 Frank Beildorff
nger jarnit
Sabine Auken
ens Auken
S 4H   10 620   9
15 Peter Zeeberg
ill Beck-Thomsen
Susanne Rosthøj
asper Jacobsen
Ø 4S D 9 200   0
16 Sofie Boeck
asmus Boeck
Katrine Martensen-Lar
nders Sigsgaard
S 4H   10 620   9
D24
V/-

S 9 4 2
H 9 5 3 2
R K B 6 3
K D 9
  S D 7 3
  H E 7 6 4
  R E T 2
  K B 5 4
TABLES E T
H K B 8
R D 9 5
K T 8 7 6 3
 S K B 8 6 5
H D T
R 8 7 4
K E K 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Lone Kiær
Gregers Bjarnarson
Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
Ø 3H   7 100   6
2 Eva Ricard
arsten Vinther
Kirsten Vesth Hansen
ens Toft
S 2S   8 110   12
3 Pia Lynghus Pedersen
øren Borchsenius
Annette Rosthøj
enrik Frydenlund
Ø 2NT   6 100   6
4 Susan Just Olesen
enneth Madsen
Christina Klemmense n
homas vang Larsen
S 2S D 7   100 -13
5 Bente Mørch-Lassen
ven Horsten
OLE STOHN
ANJA STOHN
Ø 3K   7 100   6
6 Susan Lund
an Mungaard
Bjørg Houmøller
enrik Iversen
S 2S   7   50 -5
7 Inger Olesen
Karsten Heisvig
Villy Dam
nita Jensen
S 2S   7   50 -5
8 Dorthe Schaltz
nud-Aage Boesgaard
Bettina Kalkerup
eter Hecht-Johansen
V 3H   6 150   15
9 Tina Ege
iclas Raulund Ege
Kate Runeberg
ob Prickaertz
S 2S   8 110   12
10 Nadia Bekkouche
nut Blakset
Charlotte Koch-Palmu
Steen Møller
V 3NT   8 50   1
11 PF Collet
anne Strenov
Christina Mortensen
ichael Askgaard
V 1NT   5 100   6
12 Lisbeth Grove
rian Skjønnemann
Lone Overby
enrik Norman
S 2S   7   50 -5
13 Eva Beildorff
ohn Callisen
Trine Binderkrantz
orten Lund Madsen
S 1NT   6   50 -5
14 Frank Beildorff
nger jarnit
Sabine Auken
ens Auken
S 2S   7   50 -5
15 Peter Zeeberg
ill Beck-Thomsen
Susanne Rosthøj
asper Jacobsen
S 3S D 8   100 -13
16 Sofie Boeck
asmus Boeck
Katrine Martensen-Lar
nders Sigsgaard
S 2S D 7   100 -13

Bordresultater

Bord 1
NS 32 Lone Kiær - Gregers Bjarnarson
ØV 31 Preben Thaarup - Maj-Britt Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 N 3R   4   250 9
D23 Ø 4S D 9 200   0
D24 Ø 3H   7 100   6
Score (NS) : 15 (ØV) : -15
Bord 2
NS 30 Eva Ricard -Karsten Vinther
ØV 1 Kirsten Vesth Hansen -Jens Toft
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 V 4H   10   620 3
D23 S 6H   9   300 -10
D24 S 2S   8 110   12
Score (NS) : 5 (ØV) : -5
Bord 3
NS 29 Pia Lynghus Pedersen -Søren Borchsenius
ØV 2 Annette Rosthøj -Henrik Frydenlund
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 V 3NT   10   630 -5
D23 S 4H   10 620   9
D24 Ø 2NT   6 100   6
Score (NS) : 10 (ØV) : -10
Bord 4
NS 3 Susan Just Olesen -Kenneth Madsen
ØV 28 Christina Klemmense n-Thomas vang Larsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 V 2NT   9   150 13
D23 S 5H D 10   200 -7
D24 S 2S D 7   100 -13
Score (NS) : -7 (ØV) : 7
Bord 5
NS 27 Bente Mørch-Lassen -Sven Horsten
ØV 4 OLE STOHN -TANJA STOHN
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 V 3NT   11   660 -12
D23 S 3NT   6   300 -10
D24 Ø 3K   7 100   6
Score (NS) : -16 (ØV) : 16
Bord 6
NS 26 Susan Lund -Dan Mungaard
ØV 5 Bjørg Houmøller -Henrik Iversen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 V 4H   10   620 3
D23 S 6H D 9   800 -14
D24 S 2S   7   50 -5
Score (NS) : -16 (ØV) : 16
Bord 7
NS 6 Inger Olesen -U Karsten Heisvig
ØV 25 Villy Dam -Anita Jensen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 Ø 2H   10   170 11
D23 S 4H   10 620   9
D24 S 2S   7   50 -5
Score (NS) : 15 (ØV) : -15
Bord 8
NS 24 Dorthe Schaltz -Knud-Aage Boesgaard
ØV 7 Bettina Kalkerup -Peter Hecht-Johansen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 V 3NT   10   630 -5
D23 S 5H   10   100 -4
D24 V 3H   6 150   15
Score (NS) : 6 (ØV) : -6
Bord 9
NS 23 Tina Ege -Niclas Raulund Ege
ØV 8 Kate Runeberg -Bob Prickaertz
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 V 3NT   10   630 -5
D23 S 6H D 9   800 -14
D24 S 2S   8 110   12
Score (NS) : -7 (ØV) : 7
Bord 10
NS 22 Nadia Bekkouche -Knut Blakset
ØV 9 Charlotte Koch-Palmu -C Steen Møller
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 V 3NT   9   600 7
D23 S 4H   10 620   9
D24 V 3NT   8 50   1
Score (NS) : 17 (ØV) : -17
Bord 11
NS 21 PF Collet -Hanne Strenov
ØV 10 Christina Mortensen -Michael Askgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 V 3NT   11   660 -12
D23 S 5H   10   100 -4
D24 V 1NT   5 100   6
Score (NS) : -10 (ØV) : 10
Bord 12
NS 11 Lisbeth Grove -Brian Skjønnemann
ØV 20 Lone Overby -Henrik Norman
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 V 3NT   10   630 -5
D23 S 4H   10 620   9
D24 S 2S   7   50 -5
Score (NS) : -1 (ØV) : 1
Bord 13
NS 12 Eva Beildorff -John Callisen
ØV 19 Trine Binderkrantz -Morten Lund Madsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 V 3NT   10   630 -5
D23 S 4H   10 620   9
D24 S 1NT   6   50 -5
Score (NS) : -1 (ØV) : 1
Bord 14
NS 13 Frank Beildorff -Inger jarnit
ØV 18 Sabine Auken -Jens Auken
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 V 4H   10   620 3
D23 S 4H   10 620   9
D24 S 2S   7   50 -5
Score (NS) : 7 (ØV) : -7
Bord 15
NS 17 Peter Zeeberg -Lill Beck-Thomsen
ØV 14 Susanne Rosthøj -Kasper Jacobsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 V 4H   9 100   15
D23 Ø 4S D 9 200   0
D24 S 3S D 8   100 -13
Score (NS) : 2 (ØV) : -2
Bord 16
NS 15 Sofie Boeck -Rasmus Boeck
ØV 16 Katrine Martensen-Lar-Anders Sigsgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D22 V 4H   12   680 -15
D23 S 4H   10 620   9
D24 S 2S D 7   100 -13
Score (NS) : -19 (ØV) : 19

Distrikt København
Kasper Konow
01.05.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.2
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard