Frekvenstavler

A1
N/-

S 9 6 5 4
H 8 7 5 4 2
R E 4
K E K
  S B 7 3
  H E K B
  R D B 8 5
  K D 5 3
TABLES E K 2
H D 6 3
R K 9 3
K 9 6 4 2
 S D T 8
H T 9
R T 7 6 2
K B T 8 7
Spil A 1
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 N 1NT   7 90   15
1 Justeret 60%-40% 4
6 Ø 3NT   8 50   3
5 V 3NT   8 50   3
1 S 2S   7   50 -9
1 V 1NT   8   120 -11
1 Ø 3NT   9   400 -14
1 V 3NT   9   400 -14
A2
Ø/NS

S D 7 5
H E B 9 8
R K 8 6 2
K 4 3
  S K T 9
  H K 5
  R D T 4
  K D B T 9 5
TABLES B 8 4 3
H T 4 2
R 5 3
K E K 8 2
 S E 6 2
H D 7 6 3
R E B 9 7
K 7 6
Spil A 2
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
2 V 4K D 7 500   14
1 V 4K   7 150   9
2 V 1NT   4 150   9
1 Justeret 60%-40% 4
1 N 2H   9 140   2
2 N 3H   9 140   2
1 S 3H   9 140   2
1 N 2H   8 110   -3
1 N 1NT   7 90   -5
1 V 1NT   6 50   -8
1 V 3K   8 50   -8
2 Pass   -12
1 N 3H   8   100 -15
A3
S/ØV

S E 8 7 4
H K T 4
R E D 9 5 4
K 3
  S 6 3
  H E 8 6 2
  R K 8 7 2
  K B 9 6
TABLES D 2
H D 7
R B T 3
K E K D T 8 4
 S K B T 9 5
H B 9 5 3
R 6
K 7 5 2
Spil A 3
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ø 5K D 7 1100   15
1 Ø 3NT D 6 800   13
1 S 4S   11 450   10
1 N 4S   11 450   10
1 Ø 3NT   6 300   7
1 Justeret 60%-40% 4
1 Ø 3NT   7 200   3
2 N 3S   11 200   3
1 S 3S   10 170   -2
1 N 2S   10 170   -2
1 S 2S   9 140   -8
2 N 3S   9 140   -8
1 N 2S   9 140   -8
1 N 3H   8   50 -13
1 Ø 1NT   7   90 -15

Spilresultater

A1
N/-

S 9 6 5 4
H 8 7 5 4 2
R E 4
K E K
  S B 7 3
  H E K B
  R D B 8 5
  K D 5 3
TABLES E K 2
H D 6 3
R K 9 3
K 9 6 4 2
 S D T 8
H T 9
R T 7 6 2
K B T 8 7
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Charlotte Auken
Morten Henningsen
Ø 3NT   8 50   3
2 Merete Norske
Arno Norske
Annette Kristensen
Finn Tjørner
V 3NT   9   400 -14
3 Eva Ricard
Karsten Vinther
Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Ø 3NT   8 50   3
4 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
Ø 3NT   9   400 -14
5 Jette Bondo
Lauge Schäffer
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
V 3NT   8 50   3
6 Eva Beildorff
John Callisen
Lene Priess
Peter Collet
Ø 3NT   8 50   3
7 Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
V 3NT   8 50   3
8 Lone Kiær
Ib Chr. Bank
Trille Plejdrup
Steen Laursen
Ø 3NT   8 50   3
9 Maria Rahelt
Anders Hagen
Wivi Eckström
Ole Eckström
S 2S   7   50 -9
10 Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
Ø 3NT   8 50   3
11 Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
Christina Mortensen
Michael Askgård
V 1NT   8   120 -11
12 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Tina Ege
Niclas Raulund Ege
N 1NT   7 90   15
13 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.

Justeret 60%-40% 4
14 Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Jette Fabrin
Georg Norris
V 3NT   8 50   3
15 Majken Johansen
Carsten Simonsen
Pia Lynghus
Søren Borchsenius
V 3NT   8 50   3
16 Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
Ø 3NT   8 50   3
17 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
V 3NT   8 50   3
A2
Ø/NS

S D 7 5
H E B 9 8
R K 8 6 2
K 4 3
  S K T 9
  H K 5
  R D T 4
  K D B T 9 5
TABLES B 8 4 3
H T 4 2
R 5 3
K E K 8 2
 S E 6 2
H D 7 6 3
R E B 9 7
K 7 6
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Charlotte Auken
Morten Henningsen
V 4K D 7 500   14
2 Merete Norske
Arno Norske
Annette Kristensen
Finn Tjørner
V 4K   7 150   9
3 Eva Ricard
Karsten Vinther
Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
V 1NT   4 150   9
4 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
Pass   -12
5 Jette Bondo
Lauge Schäffer
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
V 1NT   4 150   9
6 Eva Beildorff
John Callisen
Lene Priess
Peter Collet
N 2H   8 110   -3
7 Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
N 3H   9 140   2
8 Lone Kiær
Ib Chr. Bank
Trille Plejdrup
Steen Laursen
N 3H   8   100 -15
9 Maria Rahelt
Anders Hagen
Wivi Eckström
Ole Eckström
Pass   -12
10 Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
V 4K D 7 500   14
11 Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
Christina Mortensen
Michael Askgård
N 2H   9 140   2
12 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Tina Ege
Niclas Raulund Ege
V 1NT   6 50   -8
13 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.

Justeret 60%-40% 4
14 Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Jette Fabrin
Georg Norris
S 3H   9 140   2
15 Majken Johansen
Carsten Simonsen
Pia Lynghus
Søren Borchsenius
N 3H   9 140   2
16 Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
N 1NT   7 90   -5
17 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
V 3K   8 50   -8
A3
S/ØV

S E 8 7 4
H K T 4
R E D 9 5 4
K 3
  S 6 3
  H E 8 6 2
  R K 8 7 2
  K B 9 6
TABLES D 2
H D 7
R B T 3
K E K D T 8 4
 S K B T 9 5
H B 9 5 3
R 6
K 7 5 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Charlotte Auken
Morten Henningsen
S 3S   10 170   -2
2 Merete Norske
Arno Norske
Annette Kristensen
Finn Tjørner
N 3S   9 140   -8
3 Eva Ricard
Karsten Vinther
Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Ø 3NT   6 300   7
4 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
N 3S   11 200   3
5 Jette Bondo
Lauge Schäffer
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
Ø 1NT   7   90 -15
6 Eva Beildorff
John Callisen
Lene Priess
Peter Collet
N 2S   9 140   -8
7 Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
S 4S   11 450   10
8 Lone Kiær
Ib Chr. Bank
Trille Plejdrup
Steen Laursen
N 4S   11 450   10
9 Maria Rahelt
Anders Hagen
Wivi Eckström
Ole Eckström
Ø 5K D 7 1100   15
10 Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
N 3H   8   50 -13
11 Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
Christina Mortensen
Michael Askgård
Ø 3NT D 6 800   13
12 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Tina Ege
Niclas Raulund Ege
S 2S   9 140   -8
13 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.

Justeret 60%-40% 4
14 Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Jette Fabrin
Georg Norris
N 3S   9 140   -8
15 Majken Johansen
Carsten Simonsen
Pia Lynghus
Søren Borchsenius
N 3S   11 200   3
16 Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
Ø 3NT   7 200   3
17 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
N 2S   10 170   -2

Bordresultater

Bord 1
NS 34 Kirsten Vesth-Hansen - Jens Toft
ØV 1 Charlotte Auken - Morten Henningsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 Ø 3NT   8 50   3
A2 V 4K D 7 500   14
A3 S 3S   10 170   -2
Score (NS) : 15 (ØV) : -15
Bord 2
NS 33 Merete Norske - Arno Norske
ØV 2 Annette Kristensen - Finn Tjørner
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 V 3NT   9   400 -14
A2 V 4K   7 150   9
A3 N 3S   9 140   -8
Score (NS) : -13 (ØV) : 13
Bord 3
NS 32 Eva Ricard - Karsten Vinther
ØV 3 Trine Binderkrantz - Morten Lund Madsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 Ø 3NT   8 50   3
A2 V 1NT   4 150   9
A3 Ø 3NT   6 300   7
Score (NS) : 19 (ØV) : -19
Bord 4
NS 4 Susanne Rosthøj - Kasper Jacobsen
ØV 31 Laina Sørensen - Kjeld Hansen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 Ø 3NT   9   400 -14
A2 Pass   -12
A3 N 3S   11 200   3
Score (NS) : -23 (ØV) : 23
Bord 5
NS 5 Jette Bondo - Lauge Schäffer
ØV 30 Gitte Hecht-Johansen - Knut Blakset
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 V 3NT   8 50   3
A2 V 1NT   4 150   9
A3 Ø 1NT   7   90 -15
Score (NS) : -3 (ØV) : 3
Bord 6
NS 29 Eva Beildorff - John Callisen
ØV 6 Lene Priess - Peter Collet
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 Ø 3NT   8 50   3
A2 N 2H   8 110   -3
A3 N 2S   9 140   -8
Score (NS) : -8 (ØV) : 8
Bord 7
NS 28 Dorthe Schaltz - Martin Schaltz
ØV 7 Ulla Koch - Gregers Bjarnarsson
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 V 3NT   8 50   3
A2 N 3H   9 140   2
A3 S 4S   11 450   10
Score (NS) : 15 (ØV) : -15
Bord 8
NS 8 Lone Kiær - Ib Chr. Bank
ØV 27 Trille Plejdrup - Steen Laursen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 Ø 3NT   8 50   3
A2 N 3H   8   100 -15
A3 N 4S   11 450   10
Score (NS) : -2 (ØV) : 2
Bord 9
NS 26 Maria Rahelt - Anders Hagen
ØV 9 Wivi Eckström - Ole Eckström
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 S 2S   7   50 -9
A2 Pass   -12
A3 Ø 5K D 7 1100   15
Score (NS) : -6 (ØV) : 6
Bord 10
NS 10 Susan Just Olesen - Bjarni Johansen
ØV 25 Helle Iversen - Jørn Rode Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 Ø 3NT   8 50   3
A2 V 4K D 7 500   14
A3 N 3H   8   50 -13
Score (NS) : 4 (ØV) : -4
Bord 11
NS 11 Bettina Kalkerup - H.C. Nielsen
ØV 24 Christina Mortensen - Michael Askgård
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 V 1NT   8   120 -11
A2 N 2H   9 140   2
A3 Ø 3NT D 6 800   13
Score (NS) : 4 (ØV) : -4
Bord 12
NS 12 Nadia Bekkouche - Henrik Iversen
ØV 23 Tina Ege - Niclas Raulund Ege
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 N 1NT   7 90   15
A2 V 1NT   6 50   -8
A3 S 2S   9 140   -8
Score (NS) : -1 (ØV) : 1
Bord 13
NS 13 Birte Refsbech - Leif Østergaard Jens.
ØV 22 -
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 Justeret 60%-40% 4
A2 Justeret 60%-40% 4
A3 Justeret 60%-40% 4
Score (NS) : 12 (ØV) : -12
Bord 14
NS 21 Kirsten Steen Møller - Peter Hecht-Johansen
ØV 14 Jette Fabrin - Georg Norris
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 V 3NT   8 50   3
A2 S 3H   9 140   2
A3 N 3S   9 140   -8
Score (NS) : -3 (ØV) : 3
Bord 15
NS 15 Majken Johansen - Carsten Simonsen
ØV 20 Pia Lynghus - Søren Borchsenius
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 V 3NT   8 50   3
A2 N 3H   9 140   2
A3 N 3S   11 200   3
Score (NS) : 8 (ØV) : -8
Bord 16
NS 19 Katrine Martensen-L. - Anders Sigsgaard
ØV 16 Gitte Nørgård - Lars Ejskjær
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 Ø 3NT   8 50   3
A2 N 1NT   7 90   -5
A3 Ø 3NT   7 200   3
Score (NS) : 1 (ØV) : -1
Bord 17
NS 18 Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup
ØV 17 Inger Olesen - Preben VM Schmidt
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A1 V 3NT   8 50   3
A2 V 3K   8 50   -8
A3 N 2S   10 170   -2
Score (NS) : -7 (ØV) : 7

Dst. København
Jeppe G Knappe
08.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard