Frekvenstavler

A13
N/Alle

S K D T 8 4 3
H K T 4
R E
K 8 3 2
  S E B 9 6 5
  H E 9 8 5
  R K B 2
  K E
TABLES -
H D 7 6 3
R D T 8 7 4 3
K B T 4
 S 7 2
H B 2
R 9 6 5
K K D 9 7 6 5
Spil A13
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ø 4H   8 200   15
1 Ø 4H   9 100   13
8 N 2S   7   100 4
1 Justeret 40%-60% -4
1 V 3R   11   150 -5
1 N 2S   6   200 -7
1 N 2S   5   300 -9
1 V 3NT   9   600 -11
2 Ø 4H   11   650 -14
A14
Ø/-

S E K B 6 5 3 2
H 5
R D B
K B 9 4
  S D
  H K D T 8 7 6 2
  R K 9 6
  K T 8
TABLES T 9 4
H E 4 3
R E T 8 7 5 2
K 7
 S 8 7
H B 9
R 4 3
K E K D 6 5 3 2
Spil A14
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 N 5S D 11 650   15
5 N 4S   13 510   9
1 N 4S   11 450   3
1 N 5K   11 400   1
1 V 6H D 10 300   -1
1 Justeret 40%-60% -4
1 N 6K   10   100 -5
2 N 5S D 10   100 -5
3 V 5H   11   450 -12
1 S 3NT   0   450 -12
A15
S/NS

S E K D 8 2
H E 9 6
R K D 2
K 7 3
  S B T 6
  H 5 3 2
  R E T 8 5 4
  K K 2
TABLES 9 4 3
H K D
R B 3
K B T 9 8 6 5
 S 7 5
H B T 8 7 4
R 9 7 6
K E D 4
Spil A15
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 S 3NT   11 660   15
1 N 4S   11 650   11
2 N 4H   11 650   11
3 S 3NT   10 630   5
1 Ø 3K D 6 500   1
1 S 2NT   11 210   -1
1 S 3H   10 170   -3
1 Justeret 40%-60% -4
1 S 2NT   9 150   -5
1 N 3S   9 140   -7
1 S 3NT   7   200 -9
1 S 3NT   6   300 -11
1 S 3NT   5   400 -13
1 S 3NT   4   500 -15

Spilresultater

A13
N/Alle

S K D T 8 4 3
H K T 4
R E
K 8 3 2
  S E B 9 6 5
  H E 9 8 5
  R K B 2
  K E
TABLES -
H D 7 6 3
R D T 8 7 4 3
K B T 4
 S 7 2
H B 2
R 9 6 5
K K D 9 7 6 5
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Jette Bondo
Lauge Schäffer
N 2S   5   300 -9
2 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Lene Priess
Peter Collet
Ø 4H   8 200   15
3 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Ø 4H   9 100   13
4 Lone Kiær
Ib Chr. Bank
Annette Kristensen
Finn Tjørner
V 3R   11   150 -5
5 Wivi Eckström
Ole Eckström
Charlotte Auken
Morten Henningsen
N 2S   7   100 4
6 Merete Norske
Arno Norske
Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
V 3NT   9   600 -11
7 Eva Ricard
Karsten Vinther
Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
N 2S   7   100 4
8 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
N 2S   7   100 4
9 Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
Ø 4H   11   650 -14
10 Jette Fabrin
Georg Norris
Eva Beildorff
John Callisen
N 2S   7   100 4
11 Majken Johansen
Carsten Simonsen
Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
N 2S   7   100 4
12 Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
Trille Plejdrup
Steen Laursen
N 2S   6   200 -7
13 Inger Olesen
Preben VM Schmidt
Maria Rahelt
Anders Hagen
N 2S   7   100 4
14 Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
N 2S   7   100 4
15 Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
Christina Mortensen
Michael Askgård
Ø 4H   11   650 -14
16 Tina Ege
Niclas Raulund Ege
Pia Lynghus
Søren Borchsenius
N 2S   7   100 4
17
Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Justeret 40%-60% -4
A14
Ø/-

S E K B 6 5 3 2
H 5
R D B
K B 9 4
  S D
  H K D T 8 7 6 2
  R K 9 6
  K T 8
TABLES T 9 4
H E 4 3
R E T 8 7 5 2
K 7
 S 8 7
H B 9
R 4 3
K E K D 6 5 3 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Jette Bondo
Lauge Schäffer
N 5S D 11 650   15
2 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Lene Priess
Peter Collet
N 6K   10   100 -5
3 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
N 4S   11 450   3
4 Lone Kiær
Ib Chr. Bank
Annette Kristensen
Finn Tjørner
N 5S D 10   100 -5
5 Wivi Eckström
Ole Eckström
Charlotte Auken
Morten Henningsen
V 5H   11   450 -12
6 Merete Norske
Arno Norske
Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
N 4S   13 510   9
7 Eva Ricard
Karsten Vinther
Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
V 6H D 10 300   -1
8 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
V 5H   11   450 -12
9 Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
N 4S   13 510   9
10 Jette Fabrin
Georg Norris
Eva Beildorff
John Callisen
N 4S   13 510   9
11 Majken Johansen
Carsten Simonsen
Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
V 5H   11   450 -12
12 Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
Trille Plejdrup
Steen Laursen
N 5K   11 400   1
13 Inger Olesen
Preben VM Schmidt
Maria Rahelt
Anders Hagen
N 4S   13 510   9
14 Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
S 3NT   0   450 -12
15 Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
Christina Mortensen
Michael Askgård
N 5S D 10   100 -5
16 Tina Ege
Niclas Raulund Ege
Pia Lynghus
Søren Borchsenius
N 4S   13 510   9
17
Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Justeret 40%-60% -4
A15
S/NS

S E K D 8 2
H E 9 6
R K D 2
K 7 3
  S B T 6
  H 5 3 2
  R E T 8 5 4
  K K 2
TABLES 9 4 3
H K D
R B 3
K B T 9 8 6 5
 S 7 5
H B T 8 7 4
R 9 7 6
K E D 4
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Jette Bondo
Lauge Schäffer
S 3NT   4   500 -15
2 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Lene Priess
Peter Collet
S 3NT   10 630   5
3 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Ø 3K D 6 500   1
4 Lone Kiær
Ib Chr. Bank
Annette Kristensen
Finn Tjørner
S 3NT   10 630   5
5 Wivi Eckström
Ole Eckström
Charlotte Auken
Morten Henningsen
S 2NT   9 150   -5
6 Merete Norske
Arno Norske
Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
S 3NT   6   300 -11
7 Eva Ricard
Karsten Vinther
Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
N 3S   9 140   -7
8 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
N 4H   11 650   11
9 Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
S 3H   10 170   -3
10 Jette Fabrin
Georg Norris
Eva Beildorff
John Callisen
S 3NT   11 660   15
11 Majken Johansen
Carsten Simonsen
Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
N 4S   11 650   11
12 Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
Trille Plejdrup
Steen Laursen
S 3NT   5   400 -13
13 Inger Olesen
Preben VM Schmidt
Maria Rahelt
Anders Hagen
S 3NT   10 630   5
14 Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
S 2NT   11 210   -1
15 Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
Christina Mortensen
Michael Askgård
N 4H   11 650   11
16 Tina Ege
Niclas Raulund Ege
Pia Lynghus
Søren Borchsenius
S 3NT   7   200 -9
17
Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Justeret 40%-60% -4

Bordresultater

Bord 1
NS 34 Kirsten Vesth-Hansen - Jens Toft
ØV 5 Jette Bondo - Lauge Schäffer
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 N 2S   5   300 -9
A14 N 5S D 11 650   15
A15 S 3NT   4   500 -15
Score (NS) : -9 (ØV) : 9
Bord 2
NS 4 Susanne Rosthøj - Kasper Jacobsen
ØV 6 Lene Priess - Peter Collet
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 Ø 4H   8 200   15
A14 N 6K   10   100 -5
A15 S 3NT   10 630   5
Score (NS) : 15 (ØV) : -15
Bord 3
NS 3 Trine Binderkrantz - Morten Lund Madsen
ØV 7 Ulla Koch - Gregers Bjarnarsson
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 Ø 4H   9 100   13
A14 N 4S   11 450   3
A15 Ø 3K D 6 500   1
Score (NS) : 17 (ØV) : -17
Bord 4
NS 8 Lone Kiær - Ib Chr. Bank
ØV 2 Annette Kristensen - Finn Tjørner
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 V 3R   11   150 -5
A14 N 5S D 10   100 -5
A15 S 3NT   10 630   5
Score (NS) : -5 (ØV) : 5
Bord 5
NS 9 Wivi Eckström - Ole Eckström
ØV 1 Charlotte Auken - Morten Henningsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 N 2S   7   100 4
A14 V 5H   11   450 -12
A15 S 2NT   9 150   -5
Score (NS) : -13 (ØV) : 13
Bord 6
NS 33 Merete Norske - Arno Norske
ØV 10 Susan Just Olesen - Bjarni Johansen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 V 3NT   9   600 -11
A14 N 4S   13 510   9
A15 S 3NT   6   300 -11
Score (NS) : -13 (ØV) : 13
Bord 7
NS 32 Eva Ricard - Karsten Vinther
ØV 11 Bettina Kalkerup - H.C. Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 N 2S   7   100 4
A14 V 6H D 10 300   -1
A15 N 3S   9 140   -7
Score (NS) : -4 (ØV) : 4
Bord 8
NS 12 Nadia Bekkouche - Henrik Iversen
ØV 31 Laina Sørensen - Kjeld Hansen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 N 2S   7   100 4
A14 V 5H   11   450 -12
A15 N 4H   11 650   11
Score (NS) : 3 (ØV) : -3
Bord 9
NS 30 Gitte Hecht-Johansen - Knut Blakset
ØV 13 Birte Refsbech - Leif Østergaard Jens.
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 Ø 4H   11   650 -14
A14 N 4S   13 510   9
A15 S 3H   10 170   -3
Score (NS) : -8 (ØV) : 8
Bord 10
NS 14 Jette Fabrin - Georg Norris
ØV 29 Eva Beildorff - John Callisen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 N 2S   7   100 4
A14 N 4S   13 510   9
A15 S 3NT   11 660   15
Score (NS) : 28 (ØV) : -28
Bord 11
NS 15 Majken Johansen - Carsten Simonsen
ØV 28 Dorthe Schaltz - Martin Schaltz
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 N 2S   7   100 4
A14 V 5H   11   450 -12
A15 N 4S   11 650   11
Score (NS) : 3 (ØV) : -3
Bord 12
NS 16 Gitte Nørgård - Lars Ejskjær
ØV 27 Trille Plejdrup - Steen Laursen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 N 2S   6   200 -7
A14 N 5K   11 400   1
A15 S 3NT   5   400 -13
Score (NS) : -19 (ØV) : 19
Bord 13
NS 17 Inger Olesen - Preben VM Schmidt
ØV 26 Maria Rahelt - Anders Hagen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 N 2S   7   100 4
A14 N 4S   13 510   9
A15 S 3NT   10 630   5
Score (NS) : 18 (ØV) : -18
Bord 14
NS 25 Helle Iversen - Jørn Rode Nielsen
ØV 18 Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 N 2S   7   100 4
A14 S 3NT   0   450 -12
A15 S 2NT   11 210   -1
Score (NS) : -9 (ØV) : 9
Bord 15
NS 19 Katrine Martensen-L. - Anders Sigsgaard
ØV 24 Christina Mortensen - Michael Askgård
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 Ø 4H   11   650 -14
A14 N 5S D 10   100 -5
A15 N 4H   11 650   11
Score (NS) : -8 (ØV) : 8
Bord 16
NS 23 Tina Ege - Niclas Raulund Ege
ØV 20 Pia Lynghus - Søren Borchsenius
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 N 2S   7   100 4
A14 N 4S   13 510   9
A15 S 3NT   7   200 -9
Score (NS) : 4 (ØV) : -4
Bord 17
NS 22 -
ØV 21 Kirsten Steen Møller - Peter Hecht-Johansen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A13 Justeret 40%-60% -4
A14 Justeret 40%-60% -4
A15 Justeret 40%-60% -4
Score (NS) : -12 (ØV) : 12

Dst. København
Jeppe G Knappe
08.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard