Frekvenstavler

A25
N/ØV

S D 6
H K 9 7 3
R D B 5 3
K K 7 6
  S E T 8 5 3
  H 8 6 5
  R K 2
  K E 4 2
TABLES K B 4
H E 4 2
R 9 8 7 4
K D T 3
 S 9 7 2
H D B T
R E T 6
K B 9 8 5
Spil A25
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 V 2R   6 200   15
2 Pass   12
1 S 2H   7   50 8
1 N 1NT   6   50 8
2 S 1NT   5   100 4
1 Justeret 60%-40% 4
1 V 2S   8   110 1
2 V 3S   9   140 -7
5 V 2S   9   140 -7
1 N 3R   6   150 -15
A26
Ø/Alle

S -
H K B 9 5
R D B 7 6 5 2
K E B 7
  S 5
  H E T 8 6 3
  R K T 9 8
  K D T 2
TABLES E K D B 7 6 4
H 2
R E
K K 8 4 3
 S T 9 8 3 2
H D 7 4
R 4 3
K 9 6 5
Spil A26
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 V 6NT D 10 500   13
1 Ø 6S D 10 500   13
1 Ø 6NT D 10 500   13
1 Ø 6S   10 200   9
1 V 5S   10 100   7
1 Justeret 60%-40% 4
4 Ø 4S   10   620 1
1 V 4S   10   620 1
2 Ø 4S   11   650 -6
2 Ø 4S D 10   790 -10
1 Ø 5S D 11   850 -13
1 Ø 4S D 11   990 -15
A27
S/-

S K 5 3
H E T 9 8 3
R E T 5
K K D
  S E B 9
  H K B
  R B 6 4
  K E T 9 5 3
TABLES D 8 2
H D 7 6 5 2
R -
K B 8 7 4 2
 S T 7 6 4
H 4
R K D 9 8 7 3 2
K 6
Spil A27
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ø 4H D 7 500   15
3 N 3NT   9 400   10
1 S 5R   11 400   10
1 Ø 3H D 7 300   5
1 Justeret 60%-40% 4
1 S 4R   11 150   3
2 S 4R   10 130   -2
2 S 3R   10 130   -2
1 V 5K D 10 100   -7
1 N 3NT   8   50 -10
1 S 5R   10   50 -10
1 S 4S   8   100 -13
1 Ø 4K D 10   510 -15

Spilresultater

A25
N/ØV

S D 6
H K 9 7 3
R D B 5 3
K K 7 6
  S E T 8 5 3
  H 8 6 5
  R K 2
  K E 4 2
TABLES K B 4
H E 4 2
R 9 8 7 4
K D T 3
 S 9 7 2
H D B T
R E T 6
K B 9 8 5
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Wivi Eckström
Ole Eckström
S 1NT   5   100 4
2 Lone Kiær
Ib Chr. Bank
Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
V 2S   9   140 -7
3 Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
V 2S   9   140 -7
4 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Lene Priess
Peter Collet
S 2H   7   50 8
5 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
Jette Bondo
Lauge Schäffer
S 1NT   5   100 4
6 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Jette Fabrin
Georg Norris
V 3S   9   140 -7
7 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Majken Johansen
Carsten Simonsen
N 3R   6   150 -15
8 Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
Annette Kristensen
Finn Tjørner
V 2R   6 200   15
9 Charlotte Auken
Morten Henningsen
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
V 2S   9   140 -7
10 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
Merete Norske
Arno Norske
Pass   12
11 Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
Eva Ricard
Karsten Vinther
N 1NT   6   50 8
12 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
Pass   12
13 Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
V 2S   8   110 1
14 Eva Beildorff
John Callisen

Justeret 60%-40% 4
15 Tina Ege
Niclas Raulund Ege
Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
V 2S   9   140 -7
16 Trille Plejdrup
Steen Laursen
Christina Mortensen
Michael Askgård
V 3S   9   140 -7
17 Maria Rahelt
Anders Hagen
Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
V 2S   9   140 -7
A26
Ø/Alle

S -
H K B 9 5
R D B 7 6 5 2
K E B 7
  S 5
  H E T 8 6 3
  R K T 9 8
  K D T 2
TABLES E K D B 7 6 4
H 2
R E
K K 8 4 3
 S T 9 8 3 2
H D 7 4
R 4 3
K 9 6 5
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Wivi Eckström
Ole Eckström
Ø 5S D 11   850 -13
2 Lone Kiær
Ib Chr. Bank
Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
V 4S   10   620 1
3 Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
Ø 6S   10 200   9
4 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Lene Priess
Peter Collet
V 5S   10 100   7
5 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
Jette Bondo
Lauge Schäffer
Ø 4S   11   650 -6
6 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Jette Fabrin
Georg Norris
Ø 4S   11   650 -6
7 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Majken Johansen
Carsten Simonsen
Ø 4S D 10   790 -10
8 Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
Annette Kristensen
Finn Tjørner
Ø 6S D 10 500   13
9 Charlotte Auken
Morten Henningsen
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
Ø 4S   10   620 1
10 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
Merete Norske
Arno Norske
Ø 6NT D 10 500   13
11 Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
Eva Ricard
Karsten Vinther
Ø 4S D 11   990 -15
12 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
Ø 4S   10   620 1
13 Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
Ø 4S   10   620 1
14 Eva Beildorff
John Callisen

Justeret 60%-40% 4
15 Tina Ege
Niclas Raulund Ege
Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
Ø 4S   10   620 1
16 Trille Plejdrup
Steen Laursen
Christina Mortensen
Michael Askgård
V 6NT D 10 500   13
17 Maria Rahelt
Anders Hagen
Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
Ø 4S D 10   790 -10
A27
S/-

S K 5 3
H E T 9 8 3
R E T 5
K K D
  S E B 9
  H K B
  R B 6 4
  K E T 9 5 3
TABLES D 8 2
H D 7 6 5 2
R -
K B 8 7 4 2
 S T 7 6 4
H 4
R K D 9 8 7 3 2
K 6
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Wivi Eckström
Ole Eckström
S 5R   11 400   10
2 Lone Kiær
Ib Chr. Bank
Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
S 3R   10 130   -2
3 Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
V 5K D 10 100   -7
4 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Lene Priess
Peter Collet
N 3NT   9 400   10
5 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
Jette Bondo
Lauge Schäffer
N 3NT   9 400   10
6 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Jette Fabrin
Georg Norris
S 4R   10 130   -2
7 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Majken Johansen
Carsten Simonsen
S 4S   8   100 -13
8 Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
Annette Kristensen
Finn Tjørner
S 4R   10 130   -2
9 Charlotte Auken
Morten Henningsen
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
S 3R   10 130   -2
10 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
Merete Norske
Arno Norske
Ø 3H D 7 300   5
11 Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
Eva Ricard
Karsten Vinther
S 5R   10   50 -10
12 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
N 3NT   8   50 -10
13 Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
N 3NT   9 400   10
14 Eva Beildorff
John Callisen

Justeret 60%-40% 4
15 Tina Ege
Niclas Raulund Ege
Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
S 4R   11 150   3
16 Trille Plejdrup
Steen Laursen
Christina Mortensen
Michael Askgård
Ø 4K D 10   510 -15
17 Maria Rahelt
Anders Hagen
Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
Ø 4H D 7 500   15

Bordresultater

Bord 1
NS 34 Kirsten Vesth-Hansen - Jens Toft
ØV 9 Wivi Eckström - Ole Eckström
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 S 1NT   5   100 4
A26 Ø 5S D 11   850 -13
A27 S 5R   11 400   10
Score (NS) : 1 (ØV) : -1
Bord 2
NS 8 Lone Kiær - Ib Chr. Bank
ØV 10 Susan Just Olesen - Bjarni Johansen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 V 2S   9   140 -7
A26 V 4S   10   620 1
A27 S 3R   10 130   -2
Score (NS) : -8 (ØV) : 8
Bord 3
NS 7 Ulla Koch - Gregers Bjarnarsson
ØV 11 Bettina Kalkerup - H.C. Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 V 2S   9   140 -7
A26 Ø 6S   10 200   9
A27 V 5K D 10 100   -7
Score (NS) : -5 (ØV) : 5
Bord 4
NS 12 Nadia Bekkouche - Henrik Iversen
ØV 6 Lene Priess - Peter Collet
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 S 2H   7   50 8
A26 V 5S   10 100   7
A27 N 3NT   9 400   10
Score (NS) : 25 (ØV) : -25
Bord 5
NS 13 Birte Refsbech - Leif Østergaard Jens.
ØV 5 Jette Bondo - Lauge Schäffer
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 S 1NT   5   100 4
A26 Ø 4S   11   650 -6
A27 N 3NT   9 400   10
Score (NS) : 8 (ØV) : -8
Bord 6
NS 4 Susanne Rosthøj - Kasper Jacobsen
ØV 14 Jette Fabrin - Georg Norris
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 V 3S   9   140 -7
A26 Ø 4S   11   650 -6
A27 S 4R   10 130   -2
Score (NS) : -15 (ØV) : 15
Bord 7
NS 3 Trine Binderkrantz - Morten Lund Madsen
ØV 15 Majken Johansen - Carsten Simonsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 N 3R   6   150 -15
A26 Ø 4S D 10   790 -10
A27 S 4S   8   100 -13
Score (NS) : -38 (ØV) : 38
Bord 8
NS 16 Gitte Nørgård - Lars Ejskjær
ØV 2 Annette Kristensen - Finn Tjørner
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 V 2R   6 200   15
A26 Ø 6S D 10 500   13
A27 S 4R   10 130   -2
Score (NS) : 26 (ØV) : -26
Bord 9
NS 1 Charlotte Auken - Morten Henningsen
ØV 17 Inger Olesen - Preben VM Schmidt
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 V 2S   9   140 -7
A26 Ø 4S   10   620 1
A27 S 3R   10 130   -2
Score (NS) : -8 (ØV) : 8
Bord 10
NS 18 Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup
ØV 33 Merete Norske - Arno Norske
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 Pass   12
A26 Ø 6NT D 10 500   13
A27 Ø 3H D 7 300   5
Score (NS) : 30 (ØV) : -30
Bord 11
NS 19 Katrine Martensen-L. - Anders Sigsgaard
ØV 32 Eva Ricard - Karsten Vinther
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 N 1NT   6   50 8
A26 Ø 4S D 11   990 -15
A27 S 5R   10   50 -10
Score (NS) : -17 (ØV) : 17
Bord 12
NS 20 Pia Lynghus - Søren Borchsenius
ØV 31 Laina Sørensen - Kjeld Hansen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 Pass   12
A26 Ø 4S   10   620 1
A27 N 3NT   8   50 -10
Score (NS) : 3 (ØV) : -3
Bord 13
NS 21 Kirsten Steen Møller - Peter Hecht-Johansen
ØV 30 Gitte Hecht-Johansen - Knut Blakset
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 V 2S   8   110 1
A26 Ø 4S   10   620 1
A27 N 3NT   9 400   10
Score (NS) : 12 (ØV) : -12
Bord 14
NS 29 Eva Beildorff - John Callisen
ØV 22 -
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 Justeret 60%-40% 4
A26 Justeret 60%-40% 4
A27 Justeret 60%-40% 4
Score (NS) : 12 (ØV) : -12
Bord 15
NS 23 Tina Ege - Niclas Raulund Ege
ØV 28 Dorthe Schaltz - Martin Schaltz
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 V 2S   9   140 -7
A26 Ø 4S   10   620 1
A27 S 4R   11 150   3
Score (NS) : -3 (ØV) : 3
Bord 16
NS 27 Trille Plejdrup - Steen Laursen
ØV 24 Christina Mortensen - Michael Askgård
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 V 3S   9   140 -7
A26 V 6NT D 10 500   13
A27 Ø 4K D 10   510 -15
Score (NS) : -9 (ØV) : 9
Bord 17
NS 26 Maria Rahelt - Anders Hagen
ØV 25 Helle Iversen - Jørn Rode Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
A25 V 2S   9   140 -7
A26 Ø 4S D 10   790 -10
A27 Ø 4H D 7 500   15
Score (NS) : -2 (ØV) : 2

Dst. København
Jeppe G Knappe
08.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard