Frekvenstavler

D7
S/Alle

S E 9 3
H D 8 7 2
R E 9 5 3
K 6 3
  S D 8 5
  H 9 3
  R B T 8
  K E B 8 5 4
TABLES K 2
H K 6
R K D 7 2
K K D T 7 2
 S B T 7 6 4
H E B T 5 4
R 6 4
K 9
Spil D 7
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 N 4H D 10 790   14
1 S 4H D 10 790   14
1 N 3H D 9 730   11
2 Ø 3NT D 7 500   8
1 Ø 4K D 9 200   4
1 Ø 3NT   7 200   4
1 Justeret 60%-40% 4
1 N 3H   10 170   1
1 Ø 4K   9 100   -3
1 V 3NT   8 100   -3
1 V 4K   9 100   -3
3 Ø 4K   10   130 -9
1 V 3NT   10   630 -13
1 Ø 4K D 10   710 -15
D8
V/-

S E B 8 7 3
H T
R K 7 4 2
K 6 5 2
  S K T 4
  H E K 6 5 4 2
  R T 5
  K E 8
TABLES 9
H D 9 8 7 3
R E B 8 3
K K D 3
 S D 6 5 2
H B
R D 9 6
K B T 9 7 4
Spil D 8
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
4 V 5H   12   480 5
7 V 4H   12   480 5
1 Justeret 60%-40% 4
5 V 6H   12   980 -11
D9
N/ØV

S T 9 8 2
H E 6 3 2
R E 3 2
K T 2
  S K 7 5
  H T 9 7 4
  R K 9 8 6
  K 6 4
TABLES B 6 3
H K D 8 5
R T
K K D 9 7 3
 S E D 4
H B
R D B 7 5 4
K E B 8 5
Spil D 9
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ø 2K D 7 200   15
1 S 2R   11 150   13
1 S 2S   9 140   11
1 S 2R   10 130   9
1 S 2R   9 110   5
1 S 2S   8 110   5
1 N 2S   8 110   5
1 Justeret 60%-40% 4
1 S 1NT   7 90   1
1 S 3S   8   50 -4
2 S 2NT   7   50 -4
1 S 1NT   6   50 -4
1 S 4R   8   100 -10
1 S 4R D 9   100 -10
1 V 3H   9   140 -13
1 S 5R D 9   300 -15

Spilresultater

D7
S/Alle

S E 9 3
H D 8 7 2
R E 9 5 3
K 6 3
  S D 8 5
  H 9 3
  R B T 8
  K E B 8 5 4
TABLES K 2
H K 6
R K D 7 2
K K D T 7 2
 S B T 7 6 4
H E B T 5 4
R 6 4
K 9
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Maria Rahelt
Anders Hagen
N 4H D 10 790   14
2 Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
Trille Plejdrup
Steen Laursen
V 3NT   8 100   -3
3 Christina Mortensen
Michael Askgård
Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
S 4H D 10 790   14
4 Eva Beildorff
John Callisen
Tina Ege
Niclas Raulund Ege
N 3H   10 170   1
5 Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset

Justeret 60%-40% 4
6 Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
Ø 3NT   7 200   4
7 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
Eva Ricard
Karsten Vinther
Ø 4K   10   130 -9
8 Merete Norske
Arno Norske
Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
Ø 3NT D 7 500   8
9 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
Charlotte Auken
Morten Henningsen
V 3NT   10   630 -13
10 Annette Kristensen
Finn Tjørner
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
Ø 4K   10   130 -9
11 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
N 3H D 9 730   11
12 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Majken Johansen
Carsten Simonsen
V 4K   9 100   -3
13 Jette Bondo
Lauge Schäffer
Jette Fabrin
Georg Norris
Ø 4K   9 100   -3
14 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
Lene Priess
Peter Collet
Ø 4K   10   130 -9
15 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Ø 4K D 9 200   4
16 Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
Lone Kiær
Ib Chr. Bank
Ø 3NT D 7 500   8
17 Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
Wivi Eckström
Ole Eckström
Ø 4K D 10   710 -15
D8
V/-

S E B 8 7 3
H T
R K 7 4 2
K 6 5 2
  S K T 4
  H E K 6 5 4 2
  R T 5
  K E 8
TABLES 9
H D 9 8 7 3
R E B 8 3
K K D 3
 S D 6 5 2
H B
R D 9 6
K B T 9 7 4
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Maria Rahelt
Anders Hagen
V 6H   12   980 -11
2 Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
Trille Plejdrup
Steen Laursen
V 4H   12   480 5
3 Christina Mortensen
Michael Askgård
Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
V 5H   12   480 5
4 Eva Beildorff
John Callisen
Tina Ege
Niclas Raulund Ege
V 6H   12   980 -11
5 Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset

Justeret 60%-40% 4
6 Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
V 5H   12   480 5
7 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
Eva Ricard
Karsten Vinther
V 4H   12   480 5
8 Merete Norske
Arno Norske
Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
V 4H   12   480 5
9 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
Charlotte Auken
Morten Henningsen
V 4H   12   480 5
10 Annette Kristensen
Finn Tjørner
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
V 6H   12   980 -11
11 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
V 5H   12   480 5
12 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Majken Johansen
Carsten Simonsen
V 4H   12   480 5
13 Jette Bondo
Lauge Schäffer
Jette Fabrin
Georg Norris
V 4H   12   480 5
14 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
Lene Priess
Peter Collet
V 6H   12   980 -11
15 Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
V 5H   12   480 5
16 Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
Lone Kiær
Ib Chr. Bank
V 4H   12   480 5
17 Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
Wivi Eckström
Ole Eckström
V 6H   12   980 -11
D9
N/ØV

S T 9 8 2
H E 6 3 2
R E 3 2
K T 2
  S K 7 5
  H T 9 7 4
  R K 9 8 6
  K 6 4
TABLES B 6 3
H K D 8 5
R T
K K D 9 7 3
 S E D 4
H B
R D B 7 5 4
K E B 8 5
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Maria Rahelt
Anders Hagen
V 3H   9   140 -13
2 Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
Trille Plejdrup
Steen Laursen
S 4R D 9   100 -10
3 Christina Mortensen
Michael Askgård
Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
S 2NT   7   50 -4
4 Eva Beildorff
John Callisen
Tina Ege
Niclas Raulund Ege
S 2S   8 110   5
5 Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset

Justeret 60%-40% 4
6 Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
S 3S   8   50 -4
7 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
Eva Ricard
Karsten Vinther
S 2R   9 110   5
8 Merete Norske
Arno Norske
Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
S 2S   9 140   11
9 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
Charlotte Auken
Morten Henningsen
N 2S   8 110   5
10 Annette Kristensen
Finn Tjørner
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
S 1NT   6   50 -4
11 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
S 1NT   7 90   1
12 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Majken Johansen
Carsten Simonsen
S 2NT   7   50 -4
13 Jette Bondo
Lauge Schäffer
Jette Fabrin
Georg Norris
Ø 2K D 7 200   15
14 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
Lene Priess
Peter Collet
S 4R   8   100 -10
15 Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
S 2R   10 130   9
16 Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
Lone Kiær
Ib Chr. Bank
S 5R D 9   300 -15
17 Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
Wivi Eckström
Ole Eckström
S 2R   11 150   13

Bordresultater

Bord 1
NS 34 Kirsten Vesth-Hansen - Jens Toft
ØV 26 Maria Rahelt - Anders Hagen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 N 4H D 10 790   14
D8 V 6H   12   980 -11
D9 V 3H   9   140 -13
Score (NS) : -10 (ØV) : 10
Bord 2
NS 25 Helle Iversen - Jørn Rode Nielsen
ØV 27 Trille Plejdrup - Steen Laursen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 V 3NT   8 100   -3
D8 V 4H   12   480 5
D9 S 4R D 9   100 -10
Score (NS) : -8 (ØV) : 8
Bord 3
NS 24 Christina Mortensen - Michael Askgård
ØV 28 Dorthe Schaltz - Martin Schaltz
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 S 4H D 10 790   14
D8 V 5H   12   480 5
D9 S 2NT   7   50 -4
Score (NS) : 15 (ØV) : -15
Bord 4
NS 29 Eva Beildorff - John Callisen
ØV 23 Tina Ege - Niclas Raulund Ege
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 N 3H   10 170   1
D8 V 6H   12   980 -11
D9 S 2S   8 110   5
Score (NS) : -5 (ØV) : 5
Bord 5
NS 30 Gitte Hecht-Johansen - Knut Blakset
ØV 22 -
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Justeret 60%-40% 4
D8 Justeret 60%-40% 4
D9 Justeret 60%-40% 4
Score (NS) : 12 (ØV) : -12
Bord 6
NS 21 Kirsten Steen Møller - Peter Hecht-Johansen
ØV 31 Laina Sørensen - Kjeld Hansen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 3NT   7 200   4
D8 V 5H   12   480 5
D9 S 3S   8   50 -4
Score (NS) : 5 (ØV) : -5
Bord 7
NS 20 Pia Lynghus - Søren Borchsenius
ØV 32 Eva Ricard - Karsten Vinther
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 4K   10   130 -9
D8 V 4H   12   480 5
D9 S 2R   9 110   5
Score (NS) : 1 (ØV) : -1
Bord 8
NS 33 Merete Norske - Arno Norske
ØV 19 Katrine Martensen-L. - Anders Sigsgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 3NT D 7 500   8
D8 V 4H   12   480 5
D9 S 2S   9 140   11
Score (NS) : 24 (ØV) : -24
Bord 9
NS 18 Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup
ØV 1 Charlotte Auken - Morten Henningsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 V 3NT   10   630 -13
D8 V 4H   12   480 5
D9 N 2S   8 110   5
Score (NS) : -3 (ØV) : 3
Bord 10
NS 2 Annette Kristensen - Finn Tjørner
ØV 17 Inger Olesen - Preben VM Schmidt
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 4K   10   130 -9
D8 V 6H   12   980 -11
D9 S 1NT   6   50 -4
Score (NS) : -24 (ØV) : 24
Bord 11
NS 3 Trine Binderkrantz - Morten Lund Madsen
ØV 16 Gitte Nørgård - Lars Ejskjær
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 N 3H D 9 730   11
D8 V 5H   12   480 5
D9 S 1NT   7 90   1
Score (NS) : 17 (ØV) : -17
Bord 12
NS 4 Susanne Rosthøj - Kasper Jacobsen
ØV 15 Majken Johansen - Carsten Simonsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 V 4K   9 100   -3
D8 V 4H   12   480 5
D9 S 2NT   7   50 -4
Score (NS) : -2 (ØV) : 2
Bord 13
NS 5 Jette Bondo - Lauge Schäffer
ØV 14 Jette Fabrin - Georg Norris
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 4K   9 100   -3
D8 V 4H   12   480 5
D9 Ø 2K D 7 200   15
Score (NS) : 17 (ØV) : -17
Bord 14
NS 13 Birte Refsbech - Leif Østergaard Jens.
ØV 6 Lene Priess - Peter Collet
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 4K   10   130 -9
D8 V 6H   12   980 -11
D9 S 4R   8   100 -10
Score (NS) : -30 (ØV) : 30
Bord 15
NS 7 Ulla Koch - Gregers Bjarnarsson
ØV 12 Nadia Bekkouche - Henrik Iversen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
**D7 Ø 4K D 9 200   4
D8 V 5H   12   480 5
D9 S 2R   10 130   9
Score (NS) : 10 (ØV) : -10
Bord 16
NS 11 Bettina Kalkerup - H.C. Nielsen
ØV 8 Lone Kiær - Ib Chr. Bank
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 3NT D 7 500   8
D8 V 4H   12   480 5
D9 S 5R D 9   300 -15
Score (NS) : -2 (ØV) : 2
Bord 17
NS 10 Susan Just Olesen - Bjarni Johansen
ØV 9 Wivi Eckström - Ole Eckström
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D7 Ø 4K D 10   710 -15
D8 V 6H   12   980 -11
D9 S 2R   11 150   13
Score (NS) : -13 (ØV) : 13

Dst. København
Jeppe G Knappe
08.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard