Frekvenstavler

D13
N/Alle

S K T 8 7 6 4
H D B
R 9
K D B 6 2
  S D 9 2
  H T 4 3 2
  R B T 3
  K K T 9
TABLES B 5
H K 8 6 5
R D 6 4 2
K 7 5 3
 S E 3
H E 9 7
R E K 8 7 5
K E 8 4
Spil D13
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 N 6S   12 1430   15
1 S 3NT   12 690   13
2 N 4S   12 680   10
1 S 3NT   11 660   7
8 N 4S   11 650   -3
1 S 4S   11 650   -3
1 Justeret 40%-60% -4
1 S 3NT   10 630   -13
1 N 6S   11   100 -15
D14
Ø/-

S K D 4
H T 6 4
R E K B 8 7
K K 8
  S 8 6
  H E 8 3 2
  R D T 6 2
  K B 9 7
TABLES E B T 9 7 5
H D B 9
R 5
K D 5 3
 S 3 2
H K 7 5
R 9 4 3
K E T 6 4 2
Spil D14
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 N 3R   9 110   15
1 Ø 2S   7 50   13
6 N 3R   8   50 5
1 N 2NT   7   50 5
1 N 3NT   7   100 -3
1 Justeret 40%-60% -4
1 Ø 2S   8   110 -5
1 Ø 2S   9   140 -7
3 N 3NT   6   150 -11
1 N 2NT   4   200 -15
D15
S/NS

S 2
H B 9 7 4
R T 6 3
K K T 9 4 3
  S K D T 9 8
  H 6 5
  R K B 9
  K B 8 5
TABLES E 6 5 4 3
H E 8 3 2
R D 5 2
K D
 S B 7
H K D T
R E 8 7 4
K E 7 6 2
Spil D15
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Ø 4H   6 200   15
2 V 3S   10   170 10
1 Ø 3S   10   170 10
1 V 2S   10   170 10
1 Justeret 40%-60% -4
11 V 4S   10   420 -5

Spilresultater

D13
N/Alle

S K T 8 7 6 4
H D B
R 9
K D B 6 2
  S D 9 2
  H T 4 3 2
  R B T 3
  K K T 9
TABLES B 5
H K 8 6 5
R D 6 4 2
K 7 5 3
 S E 3
H E 9 7
R E K 8 7 5
K E 8 4
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
N 4S   11 650   -3
2 Trille Plejdrup
Steen Laursen
Eva Beildorff
John Callisen
N 4S   11 650   -3
3 Maria Rahelt
Anders Hagen
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
N 4S   11 650   -3
4 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
N 4S   12 680   10
5 Eva Ricard
Karsten Vinther
Christina Mortensen
Michael Askgård
S 4S   11 650   -3
6 Tina Ege
Niclas Raulund Ege
Merete Norske
Arno Norske
S 3NT   12 690   13
7
Charlotte Auken
Morten Henningsen
Justeret 40%-60% -4
8 Annette Kristensen
Finn Tjørner
Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
S 3NT   11 660   7
9 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
N 4S   11 650   -3
10 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
N 4S   12 680   10
11 Jette Bondo
Lauge Schäffer
Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
N 4S   11 650   -3
12 Lene Priess
Peter Collet
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
N 4S   11 650   -3
13 Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
N 6S   11   100 -15
14 Majken Johansen
Carsten Simonsen
Lone Kiær
Ib Chr. Bank
N 4S   11 650   -3
15 Wivi Eckström
Ole Eckström
Jette Fabrin
Georg Norris
N 6S   12 1430   15
16 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
S 3NT   10 630   -13
17 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
N 4S   11 650   -3
D14
Ø/-

S K D 4
H T 6 4
R E K B 8 7
K K 8
  S 8 6
  H E 8 3 2
  R D T 6 2
  K B 9 7
TABLES E B T 9 7 5
H D B 9
R 5
K D 5 3
 S 3 2
H K 7 5
R 9 4 3
K E T 6 4 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
N 3R   8   50 5
2 Trille Plejdrup
Steen Laursen
Eva Beildorff
John Callisen
N 3NT   6   150 -11
3 Maria Rahelt
Anders Hagen
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
Ø 2S   8   110 -5
4 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
N 3NT   7   100 -3
5 Eva Ricard
Karsten Vinther
Christina Mortensen
Michael Askgård
N 3R   8   50 5
6 Tina Ege
Niclas Raulund Ege
Merete Norske
Arno Norske
N 3R   8   50 5
7
Charlotte Auken
Morten Henningsen
Justeret 40%-60% -4
8 Annette Kristensen
Finn Tjørner
Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Ø 2S   9   140 -7
9 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
N 2NT   7   50 5
10 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
N 3R   8   50 5
11 Jette Bondo
Lauge Schäffer
Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
N 3NT   6   150 -11
12 Lene Priess
Peter Collet
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
Ø 2S   7 50   13
13 Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
N 3R   8   50 5
14 Majken Johansen
Carsten Simonsen
Lone Kiær
Ib Chr. Bank
N 2NT   4   200 -15
15 Wivi Eckström
Ole Eckström
Jette Fabrin
Georg Norris
N 3R   8   50 5
16 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
N 3R   9 110   15
17 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
N 3NT   6   150 -11
D15
S/NS

S 2
H B 9 7 4
R T 6 3
K K T 9 4 3
  S K D T 9 8
  H 6 5
  R K B 9
  K B 8 5
TABLES E 6 5 4 3
H E 8 3 2
R D 5 2
K D
 S B 7
H K D T
R E 8 7 4
K E 7 6 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
V 4S   10   420 -5
2 Trille Plejdrup
Steen Laursen
Eva Beildorff
John Callisen
Ø 3S   10   170 10
3 Maria Rahelt
Anders Hagen
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
V 4S   10   420 -5
4 Laina Sørensen
Kjeld Hansen
Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
V 4S   10   420 -5
5 Eva Ricard
Karsten Vinther
Christina Mortensen
Michael Askgård
V 4S   10   420 -5
6 Tina Ege
Niclas Raulund Ege
Merete Norske
Arno Norske
V 4S   10   420 -5
7
Charlotte Auken
Morten Henningsen
Justeret 40%-60% -4
8 Annette Kristensen
Finn Tjørner
Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
V 4S   10   420 -5
9 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen
Ø 4H   6 200   15
10 Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
V 4S   10   420 -5
11 Jette Bondo
Lauge Schäffer
Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
V 2S   10   170 10
12 Lene Priess
Peter Collet
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
V 4S   10   420 -5
13 Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
V 4S   10   420 -5
14 Majken Johansen
Carsten Simonsen
Lone Kiær
Ib Chr. Bank
V 4S   10   420 -5
15 Wivi Eckström
Ole Eckström
Jette Fabrin
Georg Norris
V 3S   10   170 10
16 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
V 3S   10   170 10
17 Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
V 4S   10   420 -5

Bordresultater

Bord 1
NS 34 Kirsten Vesth-Hansen - Jens Toft
ØV 28 Dorthe Schaltz - Martin Schaltz
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 N 4S   11 650   -3
D14 N 3R   8   50 5
D15 V 4S   10   420 -5
Score (NS) : -3 (ØV) : 3
Bord 2
NS 27 Trille Plejdrup - Steen Laursen
ØV 29 Eva Beildorff - John Callisen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 N 4S   11 650   -3
D14 N 3NT   6   150 -11
D15 Ø 3S   10   170 10
Score (NS) : -4 (ØV) : 4
Bord 3
NS 26 Maria Rahelt - Anders Hagen
ØV 30 Gitte Hecht-Johansen - Knut Blakset
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 N 4S   11 650   -3
D14 Ø 2S   8   110 -5
D15 V 4S   10   420 -5
Score (NS) : -13 (ØV) : 13
Bord 4
NS 31 Laina Sørensen - Kjeld Hansen
ØV 25 Helle Iversen - Jørn Rode Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 N 4S   12 680   10
D14 N 3NT   7   100 -3
D15 V 4S   10   420 -5
Score (NS) : 2 (ØV) : -2
Bord 5
NS 32 Eva Ricard - Karsten Vinther
ØV 24 Christina Mortensen - Michael Askgård
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 S 4S   11 650   -3
D14 N 3R   8   50 5
D15 V 4S   10   420 -5
Score (NS) : -3 (ØV) : 3
Bord 6
NS 23 Tina Ege - Niclas Raulund Ege
ØV 33 Merete Norske - Arno Norske
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 S 3NT   12 690   13
D14 N 3R   8   50 5
D15 V 4S   10   420 -5
Score (NS) : 13 (ØV) : -13
Bord 7
NS 22 -
ØV 1 Charlotte Auken - Morten Henningsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 Justeret 40%-60% -4
D14 Justeret 40%-60% -4
D15 Justeret 40%-60% -4
Score (NS) : -12 (ØV) : 12
Bord 8
NS 2 Annette Kristensen - Finn Tjørner
ØV 21 Kirsten Steen Møller - Peter Hecht-Johansen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 S 3NT   11 660   7
D14 Ø 2S   9   140 -7
D15 V 4S   10   420 -5
Score (NS) : -5 (ØV) : 5
Bord 9
NS 20 Pia Lynghus - Søren Borchsenius
ØV 3 Trine Binderkrantz - Morten Lund Madsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 N 4S   11 650   -3
D14 N 2NT   7   50 5
D15 Ø 4H   6 200   15
Score (NS) : 17 (ØV) : -17
Bord 10
NS 4 Susanne Rosthøj - Kasper Jacobsen
ØV 19 Katrine Martensen-L. - Anders Sigsgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 N 4S   12 680   10
D14 N 3R   8   50 5
D15 V 4S   10   420 -5
Score (NS) : 10 (ØV) : -10
Bord 11
NS 5 Jette Bondo - Lauge Schäffer
ØV 18 Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 N 4S   11 650   -3
D14 N 3NT   6   150 -11
D15 V 2S   10   170 10
Score (NS) : -4 (ØV) : 4
Bord 12
NS 6 Lene Priess - Peter Collet
ØV 17 Inger Olesen - Preben VM Schmidt
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 N 4S   11 650   -3
D14 Ø 2S   7 50   13
D15 V 4S   10   420 -5
Score (NS) : 5 (ØV) : -5
Bord 13
NS 7 Ulla Koch - Gregers Bjarnarsson
ØV 16 Gitte Nørgård - Lars Ejskjær
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 N 6S   11   100 -15
D14 N 3R   8   50 5
D15 V 4S   10   420 -5
Score (NS) : -15 (ØV) : 15
Bord 14
NS 15 Majken Johansen - Carsten Simonsen
ØV 8 Lone Kiær - Ib Chr. Bank
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 N 4S   11 650   -3
D14 N 2NT   4   200 -15
D15 V 4S   10   420 -5
Score (NS) : -23 (ØV) : 23
Bord 15
NS 9 Wivi Eckström - Ole Eckström
ØV 14 Jette Fabrin - Georg Norris
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 N 6S   12 1430   15
D14 N 3R   8   50 5
D15 V 3S   10   170 10
Score (NS) : 30 (ØV) : -30
Bord 16
NS 13 Birte Refsbech - Leif Østergaard Jens.
ØV 10 Susan Just Olesen - Bjarni Johansen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 S 3NT   10 630   -13
D14 N 3R   9 110   15
D15 V 3S   10   170 10
Score (NS) : 12 (ØV) : -12
Bord 17
NS 12 Nadia Bekkouche - Henrik Iversen
ØV 11 Bettina Kalkerup - H.C. Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D13 N 4S   11 650   -3
D14 N 3NT   6   150 -11
D15 V 4S   10   420 -5
Score (NS) : -19 (ØV) : 19

Dst. København
Jeppe G Knappe
08.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard