Frekvenstavler

D16
V/ØV

S 4 3
H E K D 3 2
R D 6 5
K K 7 3
  S D B 9 8 5 2
  H 4
  R K T 7 4
  K B 4
TABLES K
H T 8 7 5
R 8 2
K E D T 9 8 6
 S E T 7 6
H B 9 6
R E B 9 3
K 5 2
Spil D16
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 N 4H   10 420   15
1 N 3NT   8   50 6
2 N 3H   8   50 6
5 N 4H   9   50 6
1 Justeret 60%-40% 4
1 N 3H   7   100 -5
2 N 4H   8   100 -5
3 S 3NT   6   150 -11
1 V 2S D 8   670 -15
D17
N/-

S E K
H 8 7 6
R -
K K D B T 9 7 4 2
  S 7 6 5
  H 2
  R K B 8 6 3
  K 8 6 5 3
TABLES D B 9 4 2
H E K D T 4 3
R 9 4
K -
 S T 8 3
H B 9 5
R E D T 7 5 2
K E
Spil D17
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 N 4K D 10 510   15
1 V 5S D 10 100   13
6 N 5K   10   50 6
1 Justeret 60%-40% 4
1 N 6K   10   100 -3
2 N 5K D 10   100 -3
1 N 6K D 10   300 -8
1 N 3H   3   300 -8
1 N 5S   4   350 -11
2 Ø 4H D 10   590 -14
D18
Ø/NS

S 9 7 4
H E 9 7
R K T
K E T 9 5 3
  S E
  H D 6 4 3 2
  R D 9 7 6 4
  K K 6
TABLES D 8 6 5
H T 5
R 5 3 2
K B 7 4 2
 S K B T 3 2
H K B 8
R E B 8
K D 8
Spil D18
Antal Kontrakt S NS ØV Resultat
1 V 5R D 6 1100   15
1 S 4S   12 680   13
6 S 3NT   11 660   6
1 Justeret 60%-40% 4
4 S 4S   11 650   -4
1 S 3NT   10 630   -9
3 S 4S   10 620   -13

Spilresultater

D16
V/ØV

S 4 3
H E K D 3 2
R D 6 5
K K 7 3
  S D B 9 8 5 2
  H 4
  R K T 7 4
  K B 4
TABLES K
H T 8 7 5
R 8 2
K E D T 9 8 6
 S E T 7 6
H B 9 6
R E B 9 3
K 5 2
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Eva Beildorff
John Callisen
N 4H   10 420   15
2 Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
N 4H   8   100 -5
3 Trille Plejdrup
Steen Laursen
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
N 3NT   8   50 6
4 Eva Ricard
Karsten Vinther
Maria Rahelt
Anders Hagen
V 2S D 8   670 -15
5 Merete Norske
Arno Norske
Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
S 3NT   6   150 -11
6 Christina Mortensen
Michael Askgård
Charlotte Auken
Morten Henningsen
N 3H   7   100 -5
7 Tina Ege
Niclas Raulund Ege
Annette Kristensen
Finn Tjørner
N 4H   9   50 6
8 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen

Justeret 60%-40% 4
9 Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
N 3H   8   50 6
10 Jette Bondo
Lauge Schäffer
Pia Lynghus
Søren Borchsenius
N 4H   9   50 6
11 Lene Priess
Peter Collet
Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
N 4H   9   50 6
12 Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
N 3H   8   50 6
13 Lone Kiær
Ib Chr. Bank
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
S 3NT   6   150 -11
14 Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
Wivi Eckström
Ole Eckström
N 4H   8   100 -5
15 Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
Majken Johansen
Carsten Simonsen
N 4H   9   50 6
16 Jette Fabrin
Georg Norris
Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
S 3NT   6   150 -11
17 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
N 4H   9   50 6
D17
N/-

S E K
H 8 7 6
R -
K K D B T 9 7 4 2
  S 7 6 5
  H 2
  R K B 8 6 3
  K 8 6 5 3
TABLES D B 9 4 2
H E K D T 4 3
R 9 4
K -
 S T 8 3
H B 9 5
R E D T 7 5 2
K E
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Eva Beildorff
John Callisen
N 5K   10   50 6
2 Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
V 5S D 10 100   13
3 Trille Plejdrup
Steen Laursen
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
N 5K   10   50 6
4 Eva Ricard
Karsten Vinther
Maria Rahelt
Anders Hagen
N 4K D 10 510   15
5 Merete Norske
Arno Norske
Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
N 6K   10   100 -3
6 Christina Mortensen
Michael Askgård
Charlotte Auken
Morten Henningsen
N 5K   10   50 6
7 Tina Ege
Niclas Raulund Ege
Annette Kristensen
Finn Tjørner
N 5K D 10   100 -3
8 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen

Justeret 60%-40% 4
9 Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
N 5K   10   50 6
10 Jette Bondo
Lauge Schäffer
Pia Lynghus
Søren Borchsenius
N 6K D 10   300 -8
11 Lene Priess
Peter Collet
Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
N 3H   3   300 -8
12 Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
N 5K   10   50 6
13 Lone Kiær
Ib Chr. Bank
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
N 5K   10   50 6
14 Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
Wivi Eckström
Ole Eckström
Ø 4H D 10   590 -14
15 Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
Majken Johansen
Carsten Simonsen
Ø 4H D 10   590 -14
16 Jette Fabrin
Georg Norris
Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
N 5K D 10   100 -3
17 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
N 5S   4   350 -11
D18
Ø/NS

S 9 7 4
H E 9 7
R K T
K E T 9 5 3
  S E
  H D 6 4 3 2
  R D 9 7 6 4
  K K 6
TABLES D 8 6 5
H T 5
R 5 3 2
K B 7 4 2
 S K B T 3 2
H K B 8
R E B 8
K D 8
Bord NS ØV Kontrakt S NS ØV Resultat
1 Kirsten Vesth-Hansen
Jens Toft
Eva Beildorff
John Callisen
S 3NT   11 660   6
2 Dorthe Schaltz
Martin Schaltz
Gitte Hecht-Johansen
Knut Blakset
S 3NT   11 660   6
3 Trille Plejdrup
Steen Laursen
Laina Sørensen
Kjeld Hansen
S 4S   11 650   -4
4 Eva Ricard
Karsten Vinther
Maria Rahelt
Anders Hagen
S 3NT   10 630   -9
5 Merete Norske
Arno Norske
Helle Iversen
Jørn Rode Nielsen
S 3NT   11 660   6
6 Christina Mortensen
Michael Askgård
Charlotte Auken
Morten Henningsen
S 4S   12 680   13
7 Tina Ege
Niclas Raulund Ege
Annette Kristensen
Finn Tjørner
S 4S   11 650   -4
8 Trine Binderkrantz
Morten Lund Madsen

Justeret 60%-40% 4
9 Kirsten Steen Møller
Peter Hecht-Johansen
Susanne Rosthøj
Kasper Jacobsen
V 5R D 6 1100   15
10 Jette Bondo
Lauge Schäffer
Pia Lynghus
Søren Borchsenius
S 4S   10 620   -13
11 Lene Priess
Peter Collet
Katrine Martensen-L.
Anders Sigsgaard
S 4S   11 650   -4
12 Ulla Koch
Gregers Bjarnarsson
Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
S 3NT   11 660   6
13 Lone Kiær
Ib Chr. Bank
Inger Olesen
Preben VM Schmidt
S 4S   10 620   -13
14 Gitte Nørgård
Lars Ejskjær
Wivi Eckström
Ole Eckström
S 4S   11 650   -4
15 Susan Just Olesen
Bjarni Johansen
Majken Johansen
Carsten Simonsen
S 3NT   11 660   6
16 Jette Fabrin
Georg Norris
Bettina Kalkerup
H.C. Nielsen
S 3NT   11 660   6
17 Birte Refsbech
Leif Østergaard Jens.
Nadia Bekkouche
Henrik Iversen
S 4S   10 620   -13

Bordresultater

Bord 1
NS 34 Kirsten Vesth-Hansen - Jens Toft
ØV 29 Eva Beildorff - John Callisen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4H   10 420   15
D17 N 5K   10   50 6
D18 S 3NT   11 660   6
Score (NS) : 27 (ØV) : -27
Bord 2
NS 28 Dorthe Schaltz - Martin Schaltz
ØV 30 Gitte Hecht-Johansen - Knut Blakset
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4H   8   100 -5
D17 V 5S D 10 100   13
D18 S 3NT   11 660   6
Score (NS) : 14 (ØV) : -14
Bord 3
NS 27 Trille Plejdrup - Steen Laursen
ØV 31 Laina Sørensen - Kjeld Hansen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 3NT   8   50 6
D17 N 5K   10   50 6
D18 S 4S   11 650   -4
Score (NS) : 8 (ØV) : -8
Bord 4
NS 32 Eva Ricard - Karsten Vinther
ØV 26 Maria Rahelt - Anders Hagen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 V 2S D 8   670 -15
D17 N 4K D 10 510   15
D18 S 3NT   10 630   -9
Score (NS) : -9 (ØV) : 9
Bord 5
NS 33 Merete Norske - Arno Norske
ØV 25 Helle Iversen - Jørn Rode Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 S 3NT   6   150 -11
D17 N 6K   10   100 -3
D18 S 3NT   11 660   6
Score (NS) : -8 (ØV) : 8
Bord 6
NS 24 Christina Mortensen - Michael Askgård
ØV 1 Charlotte Auken - Morten Henningsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 3H   7   100 -5
D17 N 5K   10   50 6
D18 S 4S   12 680   13
Score (NS) : 14 (ØV) : -14
Bord 7
NS 23 Tina Ege - Niclas Raulund Ege
ØV 2 Annette Kristensen - Finn Tjørner
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4H   9   50 6
D17 N 5K D 10   100 -3
D18 S 4S   11 650   -4
Score (NS) : -1 (ØV) : 1
Bord 8
NS 3 Trine Binderkrantz - Morten Lund Madsen
ØV 22 -
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 Justeret 60%-40% 4
D17 Justeret 60%-40% 4
D18 Justeret 60%-40% 4
Score (NS) : 12 (ØV) : -12
Bord 9
NS 21 Kirsten Steen Møller - Peter Hecht-Johansen
ØV 4 Susanne Rosthøj - Kasper Jacobsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 3H   8   50 6
D17 N 5K   10   50 6
D18 V 5R D 6 1100   15
Score (NS) : 27 (ØV) : -27
Bord 10
NS 5 Jette Bondo - Lauge Schäffer
ØV 20 Pia Lynghus - Søren Borchsenius
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4H   9   50 6
D17 N 6K D 10   300 -8
D18 S 4S   10 620   -13
Score (NS) : -15 (ØV) : 15
Bord 11
NS 6 Lene Priess - Peter Collet
ØV 19 Katrine Martensen-L. - Anders Sigsgaard
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4H   9   50 6
D17 N 3H   3   300 -8
D18 S 4S   11 650   -4
Score (NS) : -6 (ØV) : 6
Bord 12
NS 7 Ulla Koch - Gregers Bjarnarsson
ØV 18 Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 3H   8   50 6
D17 N 5K   10   50 6
D18 S 3NT   11 660   6
Score (NS) : 18 (ØV) : -18
Bord 13
NS 8 Lone Kiær - Ib Chr. Bank
ØV 17 Inger Olesen - Preben VM Schmidt
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 S 3NT   6   150 -11
D17 N 5K   10   50 6
D18 S 4S   10 620   -13
Score (NS) : -18 (ØV) : 18
Bord 14
NS 16 Gitte Nørgård - Lars Ejskjær
ØV 9 Wivi Eckström - Ole Eckström
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4H   8   100 -5
D17 Ø 4H D 10   590 -14
D18 S 4S   11 650   -4
Score (NS) : -23 (ØV) : 23
Bord 15
NS 10 Susan Just Olesen - Bjarni Johansen
ØV 15 Majken Johansen - Carsten Simonsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4H   9   50 6
D17 Ø 4H D 10   590 -14
D18 S 3NT   11 660   6
Score (NS) : -2 (ØV) : 2
Bord 16
NS 14 Jette Fabrin - Georg Norris
ØV 11 Bettina Kalkerup - H.C. Nielsen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 S 3NT   6   150 -11
D17 N 5K D 10   100 -3
D18 S 3NT   11 660   6
Score (NS) : -8 (ØV) : 8
Bord 17
NS 13 Birte Refsbech - Leif Østergaard Jens.
ØV 12 Nadia Bekkouche - Henrik Iversen
Spil Kontrakt S NS ØV Resultat
D16 N 4H   9   50 6
D17 N 5S   4   350 -11
D18 S 4S   10 620   -13
Score (NS) : -18 (ØV) : 18

Dst. København
Jeppe G Knappe
08.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard